Gemeente Ede ondertekent Direct Duidelijk Deal

Gemeente Ede start met een project om duidelijkere, meer begrijpelijke brieven te schrijven voor inwoners. Op 16 mei ondertekenden wethouder Karin Bijl, gemeentesecretaris René Groen en een heel aantal medewerkers de landelijke Direct Duidelijk Deal. De gemeente belooft hiermee serieus te werken aan duidelijke en begrijpelijke communicatie.

De communicatie vanuit de gemeente wordt niet altijd begrepen door inwoners. Dit is vooral het geval bij brieven. Inwoners geven aan dat niet duidelijk is wat van hen wordt verwacht en dat de brieven vaak veel vaktermen bevatten. Eind 2021 nam de gemeenteraad een motie aan om met dit probleem aan de slag te gaan. “Het lijkt heel logisch: brieven van de gemeente moeten duidelijk en begrijpelijk zijn,” legt wethouder Karin Bijl uit. “Maar als we kritisch naar onszelf kijken dan gaat dat lang niet altijd goed. We hebben veel te maken met wetten en juridische taal en dat gebruiken we ook in onze brieven. Dat maakt het voor inwoners vaak onduidelijk. Daarom willen wij met een andere bril naar onze communicatie gaan kijken en het is belangrijk dat heel de gemeentelijke organisatie daarbij aansluit. Daarom ondertekenen we vandaag deze deal, we willen hier gezamenlijk mee aan de slag.”

Aan de slag met begrijpelijke communicatie

De ondertekening van de Direct Duidelijk Deal is het begin van beter begrijpbare communicatie. Op verschillende manieren gaat de gemeente daarmee aan de slag. Zo bevatten brieven binnenkort een retoursticker die aangeeft dat de brief onduidelijk is. Inwoners kunnen dan de brief voorzien van de sticker en terugsturen naar de gemeente. Zo hoopt de gemeente inzicht te krijgen in welke brieven niet begrijpelijk zijn. Ook werkt de gemeente samen met Cultura aan de oprichting van een brievenbrigade. Dit is een groep inwoners die moeite hebben met moeilijke woorden en lange zinnen. Hun reacties op teksten helpen de gemeente om de brieven duidelijker te maken. Verder kunnen inwoners later dit jaar ook terecht bij het Taalhuis voor hulp bij het lezen van moeilijke brieven.

Daarnaast gaat gemeente Ede haar eigen medewerkers helpen bij makkelijker schrijven. Ambtenaren krijgen een schrijftraining en er worden schrijfcoaches opgeleid. De gemeente gaat ook zorgen voor bewustwording bij haar medewerkers over het belang van duidelijke brieven.

Direct Duidelijk

De Direct Duidelijk Deal is onderdeel van de campagne Direct Duidelijk, opgezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het spoort overheden zoals gemeenten en provincies aan werk te maken van begrijpelijke communicatie. Want het blijkt dat voor ongeveer een derde van de Nederlanders de informatie van de overheid lastig te begrijpen is. Met als gevolg dat mensen financiële steun mislopen of belangrijke informatie missen, waardoor problemen ontstaan.