Gemeente Ede verkoopt deel kunstcollectie

De gemeente Ede gaat een deel van haar kunstcollectie verkopen. Het gaat voornamelijk om schilderijen, tekeningen en etsen die vaak al tientallen jaren in de kelder van het gemeentehuis liggen te verstoffen. Wethouder Hester Veltman (cultuur): “Kunst hoort niet op een plek waar niemand het ziet. Kunst is er om te prikkelen en om te delen. Daarom krijgt een groot deel van de collectie nu een nieuwe bestemming.”

Historie van de gemeente

Veel van de werken uit de kunstcollectie van de gemeente zijn aan Ede en de omliggende dorpen zijn gerelateerd en horen bij de historie van de gemeente. Maar er bevinden zich ook stukken in het gemeentearchief waarbij de band met de gemeente ontbreekt. “Die gaan we nu ‘ontzamelen’”, aldus Veltman. Het gaat daarbij onder andere om werken die in de tijd van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) in bezit van de gemeente zijn gekomen. Dat was een steunmaatregel voor jonge kunstenaars die nog niet zelf in hun levensonderhoud konden voorzien. In ruil voor kunst ontvingen zij toen een geldelijke vergoeding.

Verkoopsite

Een klankbordgroep met oud-leden van de Culturele Raad Ede en het gemeentearchief heeft de collectie van de gemeente kritisch doorgenomen en daaruit een selectie gemaakt van werken die kunnen worden afgestoten. In totaal gaat het om 757 werken, waaronder ruim 150 BKR-kunstwerken.

Kunstenaars of hun erfgenamen van de BKR-werken hebben eerst de mogelijkheid om hun kunstwerken van de gemeente terug te nemen. Veltman: “Met veel kunstenaars die vielen onder de BKR hebben wij daarover al contact, maar niet met iedereen is het gelukt om in contact te komen.” De af te stoten kunstwerken die na deze fase overblijven zullen in 2022 via een verkoopsite worden aangeboden, waarbij inwoners van Ede voorrang krijgen om de werken aan te schaffen. “De website komt waarschijnlijk in februari online.”, legt Veltman uit. “Pas vanaf dat moment zal het mogelijk zijn om een bod op de kunstwerken uit te brengen.”

Het totale overzicht van de te vervreemden kunstwerken en de officiële publicatie van het voorgenomen besluit tot het vervreemden van de kunstwerken zijn vanaf maandag te vinden via Overheid.nl.

Naar overzicht