Gemeente plaatst waarschuwingsborden bij de vijver bij de Copernicuslaan

Waterschap Vallei en Veluwe heeft hoogst waarschijnlijk botulisme aangetroffen in de vijver bij de Copernicuslaan in Ede. Er zijn een aantal dode eenden gevonden. Medewerkers van het waterschap hebben de dieren opgeruimd.

Waarschuwingsborden

Om geen risico’s te nemen heeft de gemeente waarschuwingsborden geplaatst. De borden wijzen op de gevaren van botulisme. Gemeente en waterschap raden af om met dode dieren of het water waarin dode dieren liggen in aanraking te komen. Ook huisdieren kunnen ziek worden of dood gaan van het gif dat door de botulismebacterie wordt geproduceerd.

Stroombergvijver

Waterschap Vallei en Veluwe heeft inmiddels botulisme vastgesteld in de Stroombergvijver in Ede, hier zijn door de gemeente al waarschuwingsborden geplaatst.

Botulisme

Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting.

Daarom moeten dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd. Doe dat niet zelf, maar bel het waterschap (tel.: 055-5272 272). Raak de kadavers niet aan, geef ze niet mee aan het vuilnis en begraaf ze ook niet. Medewerkers van de gemeente of het waterschap zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels.

Meer informatie over botulisme is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe, www.vallei-veluwe.nl/botulisme