Gezondheidscentrum Bellestein stap dichterbij

Een nieuw gezondheidscentrum bij winkelcentrum Bellestein in de wijk Veldhuizen komt weer een stap dichterbij. Vandaag ondertekenden de gemeente Ede en de ontwikkelaar Van Swaay Projectontwikkeling B.V. de samenwerkingsovereenkomst.

Een nieuw gezondheidscentrum bij winkelcentrum Bellestein in de wijk Veldhuizen komt weer een stap dichterbij. Vandaag ondertekenden de gemeente en de ontwikkelaar Van Swaay Projectontwikkeling B.V. de samenwerkingsovereenkomst. Ook stelde het college van B&W het ontwerp-bestemmingsplan vast. Hierover vindt op 3 juli een informatiebijeenkomst plaats voor de belangstellenden. Wethouder Peter de Pater (ruimtelijke ontwikkeling): “Stap voor stap komen we dichterbij een nog vitaler winkelcentrum Bellestein met een modern en goed functionerend gezondheidscentrum. Dat is mooi nieuws voor Ede en vooral voor de inwoners van Veldhuizen”.

ondertekening door gemeente en ontwikkelaar Van Swaay Projectontwikkeling B.V. bij Bellestein

Gebruikers

In het nieuwe gebouw zullen op de begane grond de apotheek, fysiotherapeuten en consultatiebureau zich vestigen. De huisartsen, podotherapeut, Icare en manueel therapeut zullen hun praktijk op de eerste verdieping krijgen. Alle gebruikers van het huidige gezondheidscentrum verhuizen mee naar het nieuwe gebouw.

Bestaande gebouw

Het bestaande gezondheidscentrum zal deels worden gesloopt. Er wordt een doorbraak gecreëerd om het nieuwe gezondheidscentrum te verbinden met winkelcentrum Bellestein. In een deel van het oude gezondheidscentrum en apotheek komt ruimte voor een nieuwe invulling en een nieuwe huurder.

Verkeerssituatie

De inrichting van het achterterrein van het winkelcentrum zal veranderen door de komst van het Gezondheidscentrum. De gemeente Ede onderzoekt momenteel hoe het parkeren en de bevoorrading van de winkels veiliger kan plaatsvinden. Het achteruitrijden van het vrachtverkeer is onwenselijk. De uitkomsten van dit onderzoek worden over een paar maanden verwacht, nog voordat het definitieve bestemmingsplan vastgesteld gaat worden.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage van 15 augustus tot 25 september. De bouw zal naar verwachting beginnen in 2020 en zal ongeveer een jaar duren.

Informatiebijeenkomst

Op 3 juli vindt een inloopbijeenkomst plaats van 15.00 tot 21.00 uur in het gebouw van de Nationale Nederlanden (Loevestein 33). Hier kunnen belangstellenden ook informatie ophalen over de projecten Goudenstein 1 (de voormalige basisschool De Rots) en Loevestein 33 (gebouw Nationale Nederlanden).

Naar overzicht