Groen licht voor nieuwe woonwijk op Somaterrein

Op het voormalige Somaterrein komt een nieuwe woonwijk met 113 tot 118 woningen. De eerste woningen worden volgens plan eind 2019 opgeleverd. Bijna de helft van de woningen wordt als sociale huurwoning door woningstichting Woonstede gebouwd. Het andere deel komt in handen van een nader te selecteren projectontwikkelaar, die de vrije sector woningen gaat realiseren. Een deel van de vrije sector woningen bestaat uit de midden-huur. Hiermee wordt een belangrijke behoefte aan deze woningen ingevuld.

Ontwerp bestemmingsplan Somaterrein

Bestemmingsplan vastgesteld

Voor de ontwikkeling was een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan, samen met een beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe woonwijk op donderdag 28 juni vastgesteld.

Unieke plek

Wethouder Peter de Pater: “Het Somaterrein is versneld in ontwikkeling genomen. Daarmee spelen we in op de grote vraag naar woningen, zeker in de huursector. Bovendien is het wonen op een unieke plek, vol van historie en dicht bij het centrum. Het wordt een prachtige wijk die ook nog eens aardgasloos wordt. Klaar voor de toekomst dus.”

Woontypes

Op het Somaterrein komen verschillende woontypes. Aan de spoorzone krijgt het gebied een meer aaneengesloten en gevarieerde bebouwing. Aan de kant van de Verlengde Maanderweg en de Kerkweg wordt de bebouwing kleinschaliger, bestaande uit grondgebonden woningen. In het middengebied is ruimte voor een besloten woongebied met laagbouw en bijzondere woonvormen.

Zienswijzen

Het college van burgemeester en wethouders ging begin dit jaar akkoord met het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het Somaterrein. Beide documenten lagen van 15 februari tot en met 28 maart ter inzage. Ook is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de buurt. Met de ingediende zienswijzen is dit definitieve bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Naar overzicht