Informatieavond over plan voor betere balans tussen recreatie en natuur

De gemeente Ede organiseert op maandag 22 november een informatieavond over het concept-Recreatiezoneringsplan. Dit is een plan van de provincie Gelderland voor een betere balans tussen recreatie en natuur op de Veluwe. Tijdens de avond worden deelnemers geïnformeerd over wat dit plan voor ‘recreatiezonering’ betekent voor de gemeente Ede. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

De online informatieavond begint om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk 21:00 uur. Aanmelden is niet nodig. Op www.ede.nl/recreatie vindt u op 22 november de link naar de uitzending. De informatieavond wordt ook live uitgezonden via XON Ede. Zo snel mogelijk na de informatieavond staan alle vragen met de antwoorden op www.ede.nl/recreatie.

Herstel

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Het gaat niet goed met deze prachtige Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Daarom werken heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Er worden herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken.

Balans

In het recreatiezoneringsplan is de balans gezocht tussen natuur en recreatie, dus tussen beschermen én beleven. Wethouder Jan Pieter van der Schans: “Als gemeente hebben we ongeveer 2500 hectare bos en natuur in eigen beheer. Ook in de gemeente Ede zoeken we naar de balans. Wandelen in onze bossen, of bijvoorbeeld mountainbiken, dat vinden we belangrijk. Tegelijkertijd willen we de natuur beschermen en de ruimte geven.’’

Bescherming en recreatie

Op de meest kwetsbare plekken, bijvoorbeeld de stuifzanden, worden planten en dieren beschermd door ze meer rust te bieden. Waar nodig worden paden en routes verlegd. Op andere plekken worden de recreatiemogelijkheden juist verbeterd en extra voorzieningen aangelegd. Het concept-recreatiezoneringsplan is een eerste, en belangrijke, stap om de komende 10 jaar richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe.

Proces en vervolg

De provincie wil in januari een besluit nemen over het concept. Daarna kan iedereen die dat wil zijn mening geven over het plan. In het voorjaar valt dan het definitieve besluit. Meer informatie vindt u in de beschrijving van het proces en vervolg.

Naar overzicht