Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

De gemeente Ede zet zich in voor een veilige woon- en leefomgeving van de Edese inwoners, organisaties en bedrijven. Dat kunnen we niet alleen en doen dat met een groot aantal maatschappelijke partners, zoals politie, Openbaar Ministerie, scholen, woningbouwcorporaties en zorgpartners. Zo weten we wat er speelt en kunnen we doen wat nodig is. De onderwerpen waar we ons de komende vier jaar op zullen gaan richten zijn beschreven in het Integraal veiligheidsplan dat vandaag door het college van B&W is vastgesteld.

Dit Integraal Veiligheidsplan (IVP) is het strategisch kader voor de komende vier jaar. Hierin geven we aan op welke thema’s wij ons tot en met 2026 richten. De uitwerking hiervan gebeurt in specifieke plannen. Belangrijke thema’s waar de gemeente zich de komende tijd op richt zijn: ondermijning, jeugdproblematiek en privacyvraagstukken. En daarbij wordt niet alleen gekeken naar het terugdringen van problemen en criminaliteit, maar ook met name naar het voorkomen ervan en het bewustmaken van inwoners van onze gemeente.

Burgemeester Verhulst: “Ede is Nederland in het klein. Stads, dorps, stedelijke bebouwing en stadse weidsheid. Dat is mooi en bijzonder, maar tegelijkertijd komen we ook allerlei veiligheidsproblematieken tegen. We moeten Ede met elkaar leefbaar en veilig houden. En in dit plan leggen we hiervoor de basis voor de komende vier jaar.”

De gemeenteraad zal het plan op 24 november aanstaande bespreken.