Inwoners aan het Woord: aandacht voor duurzaamheid toegenomen

Edenaren geven aan afgelopen jaren duurzamer te zijn gaan leven. Dat blijkt uit het onderzoek Inwoners aan het woord 2020. In het onderzoek zijn inwoners gevraagd naar diverse onderwerpen over het leven in de gemeente. De resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend.

Het onderzoek gaat over tal van onderwerpen zoals de gemeentelijke dienstverlening, zorg, voedsel, de buurt, duurzaamheid, sport, cultuur en het buitengebied van Ede. Voor het onderzoek zijn 4.000 willekeurig geselecteerde inwoners van 15 jaar en ouder uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Van hen hebben 1.225 mensen dat gedaan.

Resultaten belangrijk

Wethouder Geert Ritsema (waarnemend wethouder voor Onderzoek): “Wij vinden het belangrijk om te weten wat inwoners van de gemeente Ede vinden en hoe zijn hun leven in de gemeente ervaren. Het onderzoek is daarvoor een belangrijke bron van informatie. De resultaten gebruiken wij om ons beleid te beoordelen. Ook helpt het ons bij het maken van nieuw beleid”.

Duurzaamheid

In het onderzoek geven vrijwel alle respondenten aan iets aan duurzaamheid te doen; 97% scheidt afval (91% in 2014), 67% gebruikt de fiets/OV bij korte afstanden en 45% isoleert de woning en eet minder vlees. De grootste toename is te zien in het aandeel huishoudens met zonnepanelen: een verdrievoudiging sinds 2014. Ritsema: “Een ontwikkeling waar ik blij van wordt. Misschien dat mensen de coronacrisis óók ervaren als een moment van bewustwording en als kans om iets extra’s te doen om hun leven duurzamer in te richten.”

Tevredenheid met het leven

Het onderzoek laat verder zien dat inwoners van Ede over het algemeen tevreden zijn met hun leven: 90% van de respondenten beoordeelt het leven met een rapportcijfer 7 of hoger, 6% geeft een 6 en 4% geeft een onvoldoende. Het gemiddelde cijfer is een 7,7. Waar in voorgaande jaren nauwelijks verschil was tussen leeftijdsgroepen, zijn in 2020 jongeren duidelijk minder tevreden met hun leven dan respondenten van andere leeftijden. Dat komt vermoedelijk door de impact van de coronamaatregelen.

Buurtvoorzieningen, verkeer en vervoer

80% tot 90% van de inwoners is tevreden over winkels, onderwijs, gezondheidszorg en groen in de buurt. Het minst tevreden is men over ontmoetingsplekken (54%). 80% tot 90% van de Edenaren is tevreden over de bereikbaarheid van hun buurt met de auto en over de fietspaden en fietsroutes van en naar de buurt, iets meer dan in 2016. In Ede-stad is 76% tevreden over het OV, in de dorpen is dat 59%. De tevredenheid over verkeersveiligheid en parkeren in de buurt is in Ede-stad iets gestegen en in de dorpen iets gedaald.

Bent u benieuwd naar alle uitkomsten van Inwoners aan het woord 2020? U vindt het onderzoek op ede.incijfers.nl.

Naar overzicht