Inwoners Ede tevreden over gemeentelijk cultuuraanbod

Inwoners van Ede zijn over het algemeen tevreden over het cultuuraanbod in de gemeente. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren naar de behoefte en participatie op het gebied van cultuur. 40% van de inwoners waardeert het totale cultuuraanbod met het cijfer 8 of hoger. Iets minder tevreden zijn inwoners met de informatie over wat er op cultureel gebied te doen is.

Voorzieningen voor kunst en cultuur

Met het onderzoek is in beeld gebracht wat de behoefte van inwoners is op het gebied van culturele activiteiten en voorzieningen. Ook is onderzocht in welke mate inwoners culturele activiteiten en voorzieningen bezoeken of zelf actief een kunstvorm beoefenen. Peter de Pater, waarnemend wethouder cultuur: ‘Belangrijke informatie die het college en de gemeenteraad helpt goede afwegingen te maken voor het cultuurbeleid in de toekomst’.

Belangrijkste bevindingen

Voor het onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder 5600 inwoners van 18 jaar en ouder. 1201 inwoners hebben daar op gereageerd.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Inwoners van de gemeente Ede zijn geïnteresseerd in cultuur: negen van de tien inwoners hebben interesse in één of meerdere vormen van kunst en cultuur.
  • 60% van de Edenaren doet zelf aan cultuurbeoefening. Hierin loopt Ede in de pas met landelijke cijfers.
  • Een ruime meerderheid van 90% van de inwoners geeft aan in de afgelopen 12 maanden een (of meerdere) culturele activiteit(en) te hebben bezocht. Ook hierin loopt de gemeente Ede in de pas met landelijke cijfers.
  • In Ede is 14% van de inwoners van 18 jaar en ouder lid van een culturele vereniging. Dat is een iets hoger percentage dan landelijk. Daarnaast is 6% van de inwoners lid van een heemkundekring of soortgelijke vereniging. Bijna een derde van de inwoners geeft aan lid te zijn van de bibliotheek, dit is ook meer dan landelijk.
  • 43% van de inwoners geeft aan dat zij op een of meerdere manieren het afgelopen jaar de cultuursector heeft gesteund.
Naar overzicht