Inwoners gemeente Ede gaan massaal naar de stembus

Ruim 83% van de inwoners heeft tijdens de Tweede Kamer verkiezingen een stem uitgebracht. De hoge opkomst zorgde hier en daar voor rijen bij de stembureaus. De stembiljetten in een aantal bureaus werden gelukkig iedere keer op tijd aangevuld. Vannacht om 02.30 uur waren alle stemmen in de gemeente Ede geteld. Burgemeester René Verhulst is blij dat ondanks het Coronavirus de opkomst van de verkiezingen bijna vergelijkbaar is met de vorige keer. “Een groot compliment aan de mensen die deze verkiezingen hebben georganiseerd. De vele maatregelen zorgden voor een intensieve voorbereiding, maar ook het tellen van de stemmen verliep hierdoor anders dan andere keren. Mede door de inzet van heel veel vrijwilligers en ambtenaren zijn de verkiezingen in Ede goed verlopen”, aldus burgemeester Verhulst.  In de gemeente Ede waren er 51 stembureaus opengesteld.

In de gemeente Ede hebben 17.000 mensen de mogelijkheid gehad om hun stem per brief te geven. Hieraan hebben 7260 mensen gehoor gegeven. Hiervan bleken uiteindelijk 200 briefstemmen onbruikbaar. De volledige uitslag in de gemeente Ede laat het volgende beeld zien.

Scroll de tabel om meer te zien
Aanduiding van de politieke groepering Stemmen TK-2021 Percentage TK-2021
VVD 14319 19,2
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2523 3,4
PVV (Partij voor de Vrijheid) 6088 8,2
SP (Socialistische Partij) 2460 3,3
CDA 7989 10,7
D66 8141 10,9
ChristenUnie 7865 10,6
GROENLINKS 3055 4,1
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 9229 12,4
Partij voor de Dieren 2163 2,9
50PLUS 565 0,8
Ja21 1574 2,1
Volt 1245 1,7
DENK 1582 2,1
BBB 562 0,8
Forum voor Democratie 3622 4,9
Bij1 223 0,3
NIDA 214 0,3
Splinter 178 0,2
Piratenpartij 105 0,1
JONG 105 0,1
OPRECHT 63 0,1
LP (Liberale Partij) 26 0,0
NLBeter 53 0,1
JEZUS LEEFT 54 0,1
Lijst Henk Krol 47 0,1
Code Oranje 159 0,2
TROTS 134 0,2

De definitieve uitslag per stembureau wordt binnen enkele dagen op Ede.nl gepubliceerd

Naar overzicht