Jaarrekening gemeente Ede ook in 2020 sluitend

De jaarrekening van de gemeente Ede sluit met een positief resultaat van 8,4 miljoen euro. Hiervan gaat 1,8 miljoen euro gelijk naar een aantal resultaatbestemmingen waaronder bijvoorbeeld de post corona. Van de 6,6 miljoen euro die overblijft is een groot deel, 5,2 miljoen euro, toe te schrijven aan de opbrengst van bouwprojecten van de gemeente Ede. De totale begroting van de gemeente Ede bedraagt 400 miljoen euro. 2020 was in alle opzichten een zeer bewogen jaar. Veel plannen zijn anders verlopen dan vooraf gedacht. Voor 2020 heeft dit geen financiële effecten gehad op de jaarrekening van de gemeente Ede. Het college van B&W heeft de jaarrekening goedgekeurd. Het is nu aan de gemeenteraad om de jaarrekening vast te stellen.

Wethouder Leon Meijer (financiën): “Iedereen kijkt met gemengde gevoelens terug op het jaar 2020. Het was een jaar van onzekerheden, een jaar van thuiswerken, veel minder op pad gaan en minder afspraken met dierbaren. Ook financieel is het voor veel mensen een erg onzeker jaar geweest en dat is het nog steeds. De gemeente Ede ondersteunt haar inwoners, ondernemers en medewerkers waar mogelijk. Vanuit de landelijke overheid is er geld beschikbaar gesteld om gemeenten hierin tegemoet te komen. Toch is de financiële impact van de coronacrisis nog onduidelijk en onzeker. Ondanks al deze ontwikkelingen zijn we erin geslaagd het jaar 2020 positief af te sluiten. Een mooi startpunt voor het komende jaar waarin de onzekerheid rondom het coronavirus voortduurt.”

Financiële positie

In de jaarrekening kijken we financieel terug op het afgelopen jaar. Hoeveel geld kwam er binnen en hoeveel geld ging er uit. En zoals gezegd; 2020 was geen jaar als alle andere. In april vorig jaar besloten veel gemeenten, waaronder ook de gemeente Ede om geen perspectiefnota te maken. In een tijd van (financiële) onzekerheden leek dit niet zinvol. Gemeenten in Nederland kampte met financiële tekorten en dat is nu, een jaar later, zeker niet anders. Het moeten sluiten van voorzieningen en het verhogen van de belasting lijkt voor vele gemeenten de enige oplossing om het hoofd boven water te houden. Ook voor Ede is het ook elk jaar een grote opgave om de begroting sluitend te krijgen.

Mooie momenten

Naast veel onzekerheid bracht corona ons ook mooie dingen. Inwoners, ondernemers, maatschappelijk instellingen en de gemeente sloegen meerdere malen de handen ineen en met succes. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met het onderwijs, welzijnspartijen en de zorg om ondersteuning te bieden op de plekken waar de maatregelen inwoners het hardst raakten. Denk aan de Tozo-regeling (steun voor zelfstandig ondernemers), noodopvang voor kinderen in kwetsbare situaties of ouders met vitale beroepen, ondersteuning voor thuisonderwijs en de prachtige acties om bij elkaar te eten om eenzaamheid bij zowel jongeren als ouderen een beetje te voorkomen.

Met elkaar werden we creatief en digitaal. Restaurants bedachten ludieke acties om ervoor te zorgen dat inwoners thuis konden genieten van heerlijke gerechten. De herdenkingen van 2020 waren veelal online. En jongerenwerkers bedachten leuke online activiteiten om met de Edese jongeren in contact te blijven. 

In 2020 zagen onze inwoners meer van de natuur dan ooit tevoren. Met de gesloten winkels, horeca en musea was wandelen, hardlopen en fietsen een mooi alternatief. In 2020 zijn we blijven inzetten op het behoud van onze mooie natuur. Ook zijn we blijven werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. Een mooi voorbeeld hiervan is de digitale geboorteaangifte. Kersverse ouders hoeven niet meer naar het gemeentehuis om hun baby aan te geven, dit kan gewoon thuis achter de computer.

Het eindbesluit

De gemeenteraad vergadert op 29 april over de jaarrekening en neemt op 20 mei 2021 een besluit.

Naar overzicht