Jan Hilgerspenning voor Jacomien Wijnbergen

Mevrouw Jacomien Wijnbergen uit Ede heeft op 11 januari de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens een receptie van de PCOB (Christelijke Ouderenbond) afdeling Ede.

Mevrouw Wijnbergen zette zich vanuit de PCOB en vanuit kerkgemeente De Nieuwe Kerk in voor ouderen in Ede.

PCOB afdeling Ede

De afgelopen tien jaar was mevrouw Wijnbergen de drijvende kracht achter de organisatie van activiteiten en de lief & leed commissie van de christelijke ouderenorganisatie PCOB afdeling Ede.

Ze kent de leden en wist precies wanneer iemand een hart onder de riem kon gebruiken of wanneer er iets te vieren was. Ze heeft vele bossen bloemen rondgebracht en verraste alle leden in de corona-tijd met een persoonlijke verjaardagskaart. Ook verzorgde ze verjaardagsbezoeken aan 90- en 100-jarigen en deed de organisatie nooit tevergeefs een beroep op haar. In januari neemt mevrouw Wijnbergen na 10 jaar afscheid van het bestuur van de PCOB.

Nieuwe Kerk Ede

Mevrouw Wijnbergen is al vele jaren actief in de Nieuwe Kerk in Ede. Sinds haar pensionering in 2011verzorgt zij de wekelijkse bloemengroet. Ook is zij een van de drijvende krachten achter de Open Maaltijd, een 6-wekelijkse maaltijd voor ouderen binnen en buiten de gemeente. Op woensdagochtend organiseert zij ‘’Koffie en Sfeer’’, een inloopochtend voor gemeenteleden en voor de buurt. Daarnaast is zij betrokken bij de Kunst in de kerk. Lokale kunstenaars krijgen de gelegenheid om hun werk in de Rank, één van de bijgebouwen van de Nieuwe kerk, tentoon te stellen.

Jan Hilgerspenning

De Jan Hilgerspenning is een gemeentelijke onderscheiding. De penning staat voor je dromen najagen en nooit opgeven. De ontvanger van de penning draagt een waardevolle bijdrage aan de Edese samenleving. Het is een aanmoediging om een ‘hoogvlieger’ te worden. En een beloning voor doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid. De burgemeester van Ede kent de penning toe.