Jongeren en ouders positief over samenwerking met Sociaal Team gemeente Ede

De gemeente Ede doet veel voor haar jeugdige inwoners, ook op het moment dat er even wat extra hulp nodig is. Op die momenten kunnen jongeren en hun ouders onder meer terecht bij het Sociaal Team van de gemeente Ede. De gemeente vindt het belangrijk om te weten of het Sociaal Team de juiste hulp biedt. Om die reden is er onlangs een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Naast de positieve uitkomst brengt het onderzoek ook relevante tips en aandachtspunten met zich mee om de hulp aan onze jongeren nog beter te maken.

Wethouder op het gebied van Jeugd, Leon Meijer, is zeer tevreden: “Als je jeugdhulp nodig hebt, ga je door een moeilijke fase waarbij je soms verdrietig of boos bent. Het is goed om te horen dat de jongeren en hun ouders/verzorgers in een dergelijke zware fase steun vinden bij het Sociaal Team. Daarbij is er veel bereidheid om mee te denken hoe we de dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Dat vind ik mooi. Zo werken we samen met onze inwoners en de medewerkers van het Sociaal Team aan nog betere jeugdhulp.”

Sociaal Team gemeente Ede
Sociaal Team gemeente Ede

Positieve reacties

Uit het onderzoek blijkt dat bijna negen op de tien respondenten zich serieus genomen voelt. Acht op de tien zegt dat er samen is gezocht naar een oplossing. Ook denken acht op de tien respondenten dat de gekozen oplossingen goed gaan werken. Cliënten kregen ook de mogelijkheid om adviezen te geven over wat de Sociale Teams vooral zo moeten blijven doen en wat anders kan. Van deze mogelijkheid werd volop gebruik gemaakt.

Onderzoek Sociale Teams

Het klanttevredenheidsonderzoek Jeugd is uitgevoerd bij de Sociaal Teams in Ede. In deze teams zitten mensen die ondersteuning kunnen bieden op het gebied van; inkomen, opvoeding en/of zorg.

In het voorjaar is er naar ruim 250 jongeren en hun ouders een uitnodiging voor het onderzoek gestuurd. Ruim 75 cliënten (respons van 27%) deelden, anoniem, hun ervaringen. Met een landelijk gemiddelde van 20% vorig jaar is de gemeente Ede hier erg tevreden mee.

Hoe verder?

Gemeente Ede heeft alle resultaten en ervaringen besproken met de medewerkers van het Sociaal Team en de Adviesraad Sociaal Domein. De Sociale Teams gaan hiermee aan de slag. Op die manier blijven we samen werken aan de juiste hulp aan de jongeren in Ede.

Naar overzicht