Keuze locatie 'buitenslapers

Ede heeft een aantal Edese daklozen dat de afgelopen periode overlast heeft veroorzaakt op de kazerneterreinen. Voorbeelden hiervan zijn inbraken, achtergelaten spuiten en kleine diefstallen.

Ede heeft een aantal Edese daklozen dat de afgelopen periode overlast heeft veroorzaakt op de kazerneterreinen. Voorbeelden hiervan zijn inbraken, achtergelaten spuiten en kleine diefstallen. Deze daklozen verblijven dag en nacht op de kazerneterreinen en slapen buiten, gebruiken in enkele gevallen drugs en/of breken in in leegstaande gebouwen. Het college van burgemeester en wethouders wil hier een oplossing voor vinden. Daarnaast is de winter weer begonnen en vindt het college het onwenselijk dat daklozen met deze temperaturen buiten moeten slapen. Daarom starten we deze winter een pilot om te onderzoeken op welke manier we deze kleine groep mensen kunnen helpen en de overlast voor de omgeving te verminderen.

De afgelopen periode zijn een aantal mogelijke locaties getoetst waar de groep van circa tien daklozen kunnen verblijven. Daarbij is het tijdelijk plaatsen een aantal sobere verblijfseenheden op het terrein van het Sociaal Pension op de kazerneterreinen de meest logische optie. Het Leger des Heils heeft immers al ervaring met dakloosheid en de inpassing is daarmee redelijk eenvoudig te bewerkstelligen.De groep krijgt eigen faciliteiten en bewaking. Ze blijven daar zolang het nodig is. Daarmee voorkomen we dat deze kleine groep overlast veroorzaakt.

Renovatie Sociaal Pension

Na de pilotperiode kunnen de tijdelijke verblijfseenheden blijven staan, voor een periode van maximaal 2 jaar, als opvang voor de cliënten van het sociaal pension. De gemeente loopt hiermee vooruit op de geplande renovatie van het Sociaal Pension. Na de renovatie zou deze groep ‘buitenslapers’ sowieso een plaats krijgen in het Sociaal Pension. Deze renovatie zal binnen de genoemde 2 jaar moeten zijn afgerond.

Naar overzicht