Kolkakkerbuurt van het gas af

Gemeente Ede vraagt een nieuwe rijkssubsidie aan van 5,5 miljoen euro, om de Kolkakkerbuurt van het aardgas af te krijgen. “Het gebied rond de Kolkakkerweg en de Bloemenbuurt leent zich uitstekend voor een proeftuin-aanpak”, vindt wethouder Hoefsloot (Duurzaamheid). “De subsidieregeling is nog maar pas bekend gemaakt en de aanvraag moet voor 1 juli binnen zijn bij het Rijk, dus het zal voor veel mensen nog een verrassing zijn.”

Ontwerp bestemmingsplan Kolkakkerbuurt

“Waarom dan de keus voor de Kolkakkerbuurt? In deze wijk waren al werkzaamheden gepland voor riolering en de openbare ruimte. Ook voert woningstichting Woonstede op flinke schaal woningrenovaties uit. Hier kunnen we dus snel starten met honderden oudere woningen en dat zijn allemaal belangrijke voorwaarden voor deze interessante subsidie”, aldus de wethouder.

Ervaring opdoen

“Nieuwe huizen zijn makkelijk energiezuinig te bouwen, maar voor veel oudere woningen in bestaande buurten is er natuurlijk veel meer nodig om energieneutraal te worden. De subsidie is bedoeld om snel ervaring op te doen met het duurzamer maken van oudere wijken.”

Grotere schaal

“Zo kunnen we dus veel leren en een koploper worden op dit gebied”, legt Hoefsloot uit. “Die kennis is veel waard, zeker als je daarna weet hoe je het op grotere schaal moet aanpakken. Want per slot van rekening moet heel Nederland in de komende jaren van het gas af. Ook ons bestuursakkoord zet dat stevig neer voor Ede. Daarom willen we deze subsidie niet laten lopen.”

Succesvol aardgasvrij

Het rijk stelt in totaal 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Het doel is om in deze proeftuinen te leren hoe gemeenten samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders en energieleveranciers succesvol een bestaande wijk van het aardgas af kunnen halen.

Naar overzicht