Koninklijke Erepenning voor Historische Vereniging Oud-Bennekom

Op 8 maart 2021 bestond de Historische Vereniging Oud-Bennekom 75 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Koning besloten om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan de Historische Vereniging Oud-Bennekom. Burgemeester René Verhulst heeft de oorkonde behorend bij de penning op 6 oktober 2021 aan het bestuur van de vereniging overhandigd.

De Historische Vereniging Oud-Bennekom is een erfgoedinstelling in de gemeente Ede. De vereniging is een bloeiende vereniging met ruim 1.500 leden en circa vijftig vrijwilligers die in verschillende werkgroepen actief zijn. Het documentatiecentrum is gevestigd op de bovenverdieping van het Kijk– en Luistermuseum in Bennekom.

De vereniging stelt zich ten doel het behoud van al hetgeen uit oudheidkundig oogpunt van belang kan worden geacht, alsmede de handhaving en herleving van overgeleverd cultuurbezit. Een en ander natuurlijk voor zover het betrekking heeft op het dorp Bennekom en zijn naaste omgeving. Ook heeft het doel om van natuur- en landschapsschoon te behouden en belangstelling voor schoonheid en geschiedenis van Bennekom te bevorderen.

In 1961 werd de stichting Oud Bennekom omgezet in vereniging Oud Bennekom, zodat donateurs echt lid konden worden. In 2000 werd tijdens een ledenvergadering besloten om de naam te veranderen in Historische Vereniging Oud-Bennekom.

De vereniging is een zeer actieve historische vereniging die boeken uitbrengt, lezingen, excursies en tentoonstellingen organiseert. Ze zijn ‘de oren en ogen’ voor het erfgoed in Bennekom.

Oprichting

Uit de notulen van de eerste bestuursvergadering van Oud Bennekom, gehouden op 2 februari 1946, blijkt dat er meer bijeenkomsten zijn geweest. Tijdens deze vergadering werd namelijk een concept voor een Stichtingsakte besproken. De akte van oprichting van de stichting Oud Bennekom passeerde op 8 maart 1946 bij notaris Fischer.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.