Meedoen in de Edese samenleving

Ondertekening door statushouders van participatieverklaring

Een grote groep statushouders ondertekende op dinsdag 2 oktober de participatieverklaring in het Edese raadhuis. Dit is een onderdeel van het inburgeringstraject dat statushouders moeten volgen. De plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Arnold Versteeg, heette de deelnemers welkom op dit bijzondere moment.

Workshops

De tekensessie is de afsluiting van een serie van vier workshops van drie uur, waar de statushouders in de afgelopen tijd aan deelnamen. Centraal in deze bijeenkomsten staan fundamentele waarden en normen van de Nederlandse samenleving. Grote begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit worden in de workshops concreet gemaakt onder leiding van een trainer van VluchtelingenWerk Oost Nederland, in opdracht van Gemeente Ede.

Zo kunnen statushouders beter meedoen in de Nederlandse samenleving, een opleiding volgen en hebben zij meer kans op werk.

Naar overzicht