Noodopvang buitenslapers op terrein Zwembad de Vrije slag

Het college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning aangevraagd om van 1 december 2022 tot en met 31 maart 2023 op het terrein van Zwembad de Vrije Slag een noodopvang voor dak- en thuislozen te realiseren. De noodopvang is bedoeld voor mensen die nu buiten slapen.

Bij wet is vastgelegd dat de gemeente moet zorgen voor een winterregeling om te voorkomen dat deze mensen buiten slapen als het vriest. Deze buitenslapers kunnen of willen niet geholpen worden in de reguliere opvang. De noodopvang wordt georganiseerd door het Leger des Heils samen met gemeente Ede en biedt een sober onderkomen (bed, bad, brood). Er is plaats voor maximaal 20 personen.

Gemeente Ede kwam in de zoektocht naar een locatie uit bij het terrein van Zwembad de Vrije Slag.

Wethouder Leon Meijer; “Het bestuur stond ervoor open om op deze manier een bijdrage te leveren aan de oplossing voor een maatschappelijk probleem. Fijn dat we deze doelgroep een plek kunnen bieden, waar ze veilig en warm de nacht door kunnen brengen.”

Op het terrein wordt woensdag 16 november gestart met de voorbereidingen. Er zal een tent worden geplaatst voor de opvang, die naar verwachting start vanaf 1 december. De noodopvang is geopend van 17.00 uur ‘s middags tot 9:00 uur ’s ochtends de volgende dag. De buitenslapers moeten voor 17:00 uur binnen zijn en worden van en naar de locatie gebracht met een busje.

Meer informatie vindt u op www.ede.nl/buitenslapers.