Onderzoek naar aardwarmte in Ede

In de gemeente Ede wordt gezocht naar mogelijkheden om gebruik te maken van aardwarmte. Dit gebeurt door verschillende organisaties: Provincie Gelderland, Energie Beheer Nederland en Aardwarmte Ede B.V.

Wethouder Arnold Versteeg: “Voordat aardwarmte kan worden ingezet moet nog veel en nauwkeurig onderzocht worden. De gemeente houdt de ontwikkelingen op het gebied van aardwarmte goed bij en voert overleg met de verschillende organisaties. Ook adviseren we over de aanpak richting omwonenden. Momenteel is het nog niet zover omdat niet duidelijk is of en waar het eventueel kan. In de toekomst kan aardwarmte mogelijk een goede aanvulling zijn op andere duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie.”

Provinciaal onderzoek

Uit provinciaal onderzoek blijkt dat de omgeving van Ede kansrijk is voor aardwarmte. Vooral een gebied rondom en ten zuiden van de A12 en een deel ten westen van de A30 zou kansen bieden. In het onderzoek is de ondergrond onderzocht en zijn de belangrijkste belemmeringen bekeken. Ook is nagegaan waar de aardwarmte voor gebruikt kan worden.

Momenteel zijn twee organisaties binnen de gemeente bezig op het gebied van aardwarmte, Energie Beheer Nederland en Aardwarmte Ede B.V.

Energie Beheer Nederland

Energie Beheer Nederland (EBN) doet onderzoek naar de ondergrond in meerdere gebieden. Dit gebeurt met het SCAN programma. EBN wil in de regio Ede-Veenendaal- Renswoude nog een vervolgonderzoek uitvoeren om meer informatie te krijgen over de ondergrond. Onderdeel van dit vervolgonderzoek is een onderzoeksboring. Deze boring gaat tot ongeveer 1350 m diepte en duurt 4 maanden. Daarna wordt de locatie in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Op dit moment zoekt EBN naar een geschikte locatie voor deze onderzoeksboring. Om de onderzoeksboring uit te voeren zal EBN een omgevingsvergunning aan moeten vragen. Die zal op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2023 worden aangevraagd. De boring zelf kan dan eind 2023 of begin 2024 starten.

Aardwarmte Ede B.V

In de gemeente Ede is Aardwarmte Ede B.V. actief bezig met de ontwikkeling van aardwarmte-projecten. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verleende Aardwarmte Ede B.V. in 2020 een opsporingsvergunning voor aardwarmte. Op dit moment doet Aardwarmte Ede B.V. geologisch onderzoek. Daarbij gebruikt zij onder andere gegevens uit het SCAN-programma. In 2023 wordt mogelijk duidelijk of het winnen van aardwarmte haalbaar is en welke locatie(s) in Ede hiervoor geschikt zijn. Voor een eventuele proefboring en winningsvergunning heeft Aardwarmte Ede B.V. een omgevingsvergunning nodig. Het vergunningstraject zal op zijn vroegst in de loop van 2023 starten, een eventuele proefboring zou in dat geval dan rond 2026 uitgevoerd kunnen worden.