Onderzoek uitbreiding bedrijventerrein Kievitsmeent

De gemeente Ede onderzoekt of uitbreiding van het bedrijventerrein Kievitsmeent haalbaar is. Het gaat om gebied ten westen van het huidige bedrijventerrein, begrensd door de spoorlijn, de Kade en de N224.

De gemeente Ede onderzoekt of uitbreiding van het bedrijventerrein Kievitsmeent haalbaar is. Het gaat om gebied ten westen van het huidige bedrijventerrein, begrensd door de spoorlijn, de Kade en de N224. Aanleiding voor het onderzoek is een verzoek van het bedrijf HSR, dat in het gebied circulaire bedrijvigheid wil ontwikkelen.

Onderzoek

Het is nog niet zeker of de uitbreiding gerealiseerd kan worden. De komende periode wordt bekeken of het plan economisch, financieel, ruimtelijk en landschappelijk haalbaar is. In de regio Foodvalley hebben gemeentes afspraken gemaakt over waar bedrijventerreinen mogen komen. Dit gebied staat in die afspraken niet genoemd. Als het plan haalbaar is, zullen hierover ook in de regio afspraken moeten worden gemaakt.

Zorgvuldig

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Het initiatief van HSR om in het gebied een circulair cluster te ontwikkelen, lijkt van toegevoegde waarde voor de economie  in de regio. We gaan nu alle aspecten van het plan goed onderzoeken. Een beslissing om wel of niet een bedrijventerrein uit te breiden moeten we heel zorgvuldig nemen. Als we ergens in de gemeente een bedrijventerrein uitbreiden, ligt dit gebied wel voor de hand. Het sluit aan op een bestaand bedrijventerrein en in het plangebied zijn ook al aardig wat bedrijven gevestigd.’’

Naar overzicht