Ontwerp-vergunning voor zonneveld Schampsteeg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp-omgevingsvergunning voor een zonneveld aan de Schampsteeg in Ede verleend. Het zonneveld is in totaal 2,9 hectare groot, waarvan 2 hectare wordt bedekt met zonnepanelen. Het zonneveld wordt voor een periode van 25 jaar gebruikt.  Het veld draagt bij aan de doelstelling van Ede om in 2050 energieneutraal te zijn. De aansluiting op het stroomnet is geregeld door de netbeheerder TenneT.

Schetsplan

De initiatiefnemer, Zonnepark Schampsteeg B.V., heeft in september 2020 bij de gemeente een schetsplan ingediend voor de ontwikkeling van dit zonneveld. De locatie is volgens de ‘Wind- en zonnewijzer’ van de gemeente geschikt om een zonneveld te realiseren. Wel moet het zonneveld in het landschap passen en voldoen aan diverse randvoorwaarden.

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning wordt eerst voor zes weken ter inzage gelegd. Op dinsdag 26 april wordt deze officieel gepubliceerd in het huis aan huis blad Ede Stad en het Gemeenteblad. Daarnaast is de vergunning digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl  Iedereen die dat wil kan reageren op het plan, door het indienen van een zienswijze.