Opening World Food Center Experience stap dichterbij

“Zien, ruiken, voelen en proeven; in de Experience ga je met al je zintuigen aan de slag”

De gemeente Ede stemt in met de financiering van 6 miljoen euro voor de educatieve voedselattractie World Food Center Experience. Eind februari stemde de Provinciale Staten van Gelderland in met een bijdrage van 17 miljoen euro. Voor de zomer valt het besluit over de regiodeal, waarin 5 miljoen van het Rijk voor het World Food Center is meegenomen. Met het beschikbaar stellen van dit geld zijn we weer dichterbij de opening van de Experience in 2022.

Wethouder Leon Meijer van Ede: “2022 is het moment dat kinderen, ouders en grootouders in Ede op ontdekkingsreis gaan in de wereld van voedsel. Zien, ruiken, voelen en proeven; in de Experience ga je met al je zintuigen aan de slag. En niet alleen kinderen, ook internationale delegaties kunnen in de Experience terecht voor voedselvraagstukken en oplossingen. De World Food Center Experience is ook een boost voor de economie en werkgelegenheid in Ede.”
Gedeputeerde Bea Schouten van Gelderland: ”Fijn dat nu ook de Edese gemeenteraad gezamenlijk met provincie Gelderland optrekt om het WFC (en de Experience) te realiseren. We gaan ons nu bezig houden met de verdere invulling van de plannen. Ik ben blij dat we de Foodvalley nu nog beter gaan positioneren.’’

Mensen wandelen langs fontein en grote melkfles

De volgende stap

De volgende stap in de realisatie van de Experience is de oprichting van een nieuwe stichting die verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling en de realisatie van de inhoud en het gebouw van de nieuwe attractie. Naast de inhoud zijn ook de vorm en de ‘fun’-factor van de World Food Center Experience belangrijk om de beleving te waarborgen.

Het World Food Center

Het totale gebied achter de Maurits én Frisokazerne is het World Food Center. Dit wordt dé centrale food-ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. In dit nieuwe levendige stadsdeel gaan wonen, werken en recreëren hand in hand. De World Food Center Experience, een onderdeel van het World Food Center, helpt consumenten bewust te worden van voedselvraagstukken en hoe zij kunnen bijdragen aan een gezondere en duurzamere toekomst voor henzelf en hun omgeving. Daarnaast is het WFC een innovatiedistrict voor food en agro, een plek waar ontwikkeling en uitwisseling van kennis tussen bedrijven, kennisinstellingen en consumenten wordt gestimuleerd.

Samenwerking overheden en bedrijfsleven

De afgelopen jaren is door de gemeente Ede, Provincie Gelderland, Wageningen University & Research en WFC Development gewerkt aan de totstandkoming van het Masterplan van de WFC Experience. Vanaf de start is er een nauwe samenwerking met een aantal bedrijven zoals; Albert Heijn, Rabobank, DSM, FrieslandCampina, KeyGene, Nestlé en Scelta Mushrooms. De Food and Agricultural Organization van de Verenigde Naties (FAO) is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Masterplan voor de Experience. Daarnaast ondersteunen diverse maatschappelijke organisaties het initiatief en zijn betrokken in de verdere uitwerking.

Naar overzicht