Opnieuw vogelgriep vastgesteld in Lunteren

Bij een legpluimveebedrijf in Lunteren is vandaag vogelgriep vastgesteld. Dit bedrijf wordt daarom geruimd, net als zeven omliggende pluimveebedrijven. Pluimveebedrijven in de directe omgeving worden de komende dagen nauwgezet gecontroleerd op de aanwezigheid van het virus.

Ophokplicht en vervoersverbod

Het bedrijf in Lunteren ligt in een gebied waar de ophokplicht nog geldt. Binnen tien kilometer van het bedrijf liggen 235 andere pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt per direct een vervoersverbod.

Afschermplicht

Inwoners van Ede kunnen verspreiding tegengaan door hobbypluimvee af te schermen. Afschermen is momenteel verplicht. Pluimvee, watervogels of loopvogel mogen niet in contact komen met wilde vogels of vogelpoep. Dit kan door de dieren bijvoorbeeld in een volière te houden of in een overdekte ren onder te brengen. Zijn de dieren sloom, maken ze geen geluid, hebben ze problemen met ademhalen, eten ze minder of gaan ze plotseling dood? Neem dan contact op met een dierenarts. Blijkt dat de dieren vogelgriep hebben, dan moeten ze worden geruimd.

Melding dode vogels

Dode eenden, zwanen of ganzen vindt in de openbare ruimte kunnen ook zijn overleden door de vogelgriep. Inwoners kunnen dode vogels melden. Op www.ede.nl/vogelgriep is te lezen hoe dat werkt. Het opruimen van dode vogels is een taak van de terreineigenaar. Voor het opruimen van dode dieren op gemeentegrond kunnen inwoners bellen met 14 (0318).

Meer informatie over de vaststelling in Lunteren vindt u op de site van de rijksoverheid.