Steun voor Edese buurt- wijk- en dorpshuizen

Buurt- wijk- en dorpshuizen kunnen een beroep doen op een steunregeling voor de omzetderving die zij dit jaar geleden hebben als gevolg van COVID-19.  De verschillende centra in de gemeente Ede kunnen sinds het uitbreken van de crisis niet of beperkt open en lopen hierdoor inkomsten mis.

Inkomstenderving

Die inkomstenderving wordt nu deels gecompenseerd. Het Rijk heeft in totaal 17 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 100.000 euro in Ede kan worden besteed. Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Onze buurt- wijk- en dorpshuizen hebben een moeilijk jaar achter de rug. Ze worden gerund door vrijwillige besturen die juist in deze corona-tijd veel willen doen om bijvoorbeeld eenzaamheid te bestrijden en de saamhorigheid in de buurt te versterken. Vanwege de corona-regels was dat echter maar beperkt mogelijk en dat is frustrerend. De financiële perikelen komen daar nog eens bovenop. Deze regeling lost niet alle problemen op, maar geeft wel een steuntje in de rug.’’

Aanvraag

De buurt- wijk- en dorpshuizen die voor de regeling in aanmerking komen ontvangen bericht van de gemeente. Zij hebben tot 25 januari 2021 de tijd om een aanvraag in te dienen.

Naar overzicht