Plan voor ‘opknapbeurt’ De Ginkel

Een bezoekerscentrum, een extra schaapskooi en een betere herkenbaarheid van het Vluchtoord Ede uit de Eerste Wereldoorlog. Het is slechts een greep uit de plannen om het natuurgebied en de landbouwenclave De Ginkel te versterken.

Een bezoekerscentrum, een extra schaapskooi en een betere herkenbaarheid van het Vluchtoord Ede uit de Eerste Wereldoorlog. Het is slechts een greep uit de plannen om het natuurgebied en de landbouwenclave De Ginkel te versterken.

Recreatie en natuur

Door de jaren heen weten toeristen en recreanten het gebied steeds beter te vinden. Dat is goed voor de economie en werkgelegenheid, maar heeft nadelige gevolgen voor de natuur. De gemeente wil recreatie en natuur in het gebied daarom beter in balans brengen.

Slimme maatregelen

Dat kan door het treffen van een aantal slimme maatregelen in het gebied. Recreanten worden in de toekomst bijvoorbeeld verleid om hun tochtje over De Ginkel te starten bij het bezoekerscentrum. Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,We presenteren aan onze bezoekers een aantal mooi routes, zodat andere gebieden op De Ginkel rustiger worden. Zo kan de natuur herstellen.’’

Haalbaarheid

Het is nog niet zeker of de plannen kunnen worden uitgevoerd. De komende maanden wordt het plan op haalbaarheid onderzocht en verder uitgwerkt. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland. De uitwerking van de plannen gebeurt in nauwe samenspraak met gebruikers van De Ginkel. Wethouder Vreugdenhil: ,,Er zijn veel verenigingen, groepen, ondernemers en andere inwoners die zich inzetten voor De Ginkel. Die willen we nauw betrekken bij de verdere uitwerking van het plan.’’

Naar overzicht