Première film WOLF: 29 januari 2022 in Pathé Ede

De wolf is terug in Nederland. Zo’n zes jaar geleden raakte Cees van Kempen besmet met het ‘wolvenvirus’ en startte met het vastleggen van het leven van dit bijzondere dier, dat na 150 jaar weer zijn weg naar ons land heeft gevonden. Al die opnames resulteren in een film die vanaf 3 februari volgend jaar in de bioscopen te zien is. De première vindt plaats op 29 januari 2022 in Pathé in Ede. De gemeente Ede vindt het een eer om de première van de film te hosten. Burgemeester Verhulst geeft aan: ‘Deze film geeft een bijzondere inkijk in het leven van een dier dat lang als verloren werd beschouwd voor ons land. We doen in Nederland veel aan natuurherstel en ik hoop dat deze leerzame film bijdraagt aan de balans die we moeten vinden en versterken tussen mens en natuur.’ Voorwaarde voor het hosten van de première was voor de gemeente een maatschappelijk debat over hoe we als samenleving om moeten gaan met de terugkeer van de wolf in onze natuur.

Het meest opzienbarende natuurverhaal van Nederland

Toen in 2017 werd begonnen met de productie van de film, was er nog geen sprake van een vestiging van de wolf in Nederland. Maar tijdens het maken van de opnames hebben meerdere wolven zich gevestigd op de Veluwe. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat er wolven verbleven, heeft filmmaker Cees van Kempen zich veelvuldig opgehouden op de Zuidwest-Veluwe. Onderweg naar zijn filmlocaties passeerde hij telkens weer de grote bioscoop Pathé Ede, gelegen langs de A12. En vanzelf ontstond toen de gedachte ‘hoe gaaf zou het zijn om juist hier de première te organiseren.’ Pathé Ede is daarom een prachtige en zeer passende plek waar de film WOLF in première gaat.  

Maatschappelijk debat

De terugkeer van de wolf in Nederland is niet zonder gevolgen. Aan de ene kant is terugkeer van dit zoogdier een bewijs dat de natuur in Nederland nog van zodanige kwaliteit is dat deze toppredator zich hier blijvend kan vestigen en dat natuurbeschermingsactiviteiten succes opleveren. Aan de andere kant is ons land dichtbevolkt en moeten we wennen aan de herintreding van de wolf wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat het een debat over de wolf nodig acht en daarom een door het International Fund for Animal Welfare (IFAW) genomen initiatief daartoe steunt en faciliteert. Met een verkenning, inmiddels gestart, naar het nut, noodzaak en uitvoerbaarheid wordt door IFAW de basis gelegd voor een ronde tafel gesprek dat gepland is in het voorjaar van 2022 en dat beoogd tot een breed gedragen visie over de toekomst van de wolf in Nederland te komen.