Proef terrastijden afgerond

In de maanden juli tot oktober 2018 is er een proef geweest met verruimde terrastijden op de Markt en in de Marktstraat. Tijdens deze maanden mochten in het weekend de terrassen een uur langer open zijn. In plaats van de gebruikelijke 00.00 uur, konden ze in deze periode om 01.00 uur sluiten. Deze proef is nu afgerond. Omwonenden, ondernemers en bezoekers is gevraagd hun mening te geven over deze proef.

Uit de evaluatie blijkt dat de belangen van een deel van de omwonenden en de ondernemers soms botsen. Een aantal bewoners geeft aan dat zij op sommige momenten overlast ervaren heeft. Burgemeester Verhulst is tevreden over het verloop en de uitkomsten van de pilot: “je ziet in de evaluatie van de proef natuurlijk verschillende meningen en belangen terugkomen. Dat is logisch. En daar zullen we in de toekomst ook rekening mee moeten houden. Het is belangrijk dat wederzijds begrip ontstaat voor elkaars belangen.” Hoe nu verder gegaan wordt met de uitkomsten van deze proef wordt meegenomen in het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

In januari 2019 is het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan van start gegaan. De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) pakt uitgaansgerelateerde problemen aan door partijen (gemeente, politie, horecaondernemers, Openbaar Ministerie) samen te laten werken. KVU brengt de problemen in kaart en zorgt dat deze gezamenlijk worden aangepakt. De verschillende partijen formuleren gemeenschappelijk resultaatgerichte doelstellingen waarop ze elkaar afrekenen. Iedere partij formuleert haar eigen inspanningsverplichting. De KVU is dus wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. De eerste uitwerking hiervan is in Ede nu gestart.

Naar overzicht