Routekaart aardgasvrij Ede naar gemeenteraad

Ede aardgasvrij in 2050: maar hoe dan? Woningen isoleren is de eerste stap, maar ook warmtepompen, warmtenetten en andere oplossingen zijn in beeld om de gemeente Ede in de komende 30 jaar aardgasvrij te maken. Dat staat in de Transitievisie Warmte die het Edese college aanbiedt aan de gemeenteraad. De raad neemt op 9 december een besluit over deze routekaart naar een aardgasvrije gemeente.

 Nederland gaat uiterlijk in 2050 van het aardgas af. Door over te stappen op duurzame energiebronnen beperken we klimaatverandering en zijn we niet meer afhankelijk van Gronings en buitenlands aardgas. Reden om ook in gemeente Ede na te denken hoe we zonder aardgas onze woningen verwarmen, warm water uit de kraan krijgen en koken. Daarvoor is een routekaart gemaakt: de Transitievisie Warmte. Belangrijk uitgangspunt van de routekaart is dat de overstap voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

Veel inwoners dachten mee

“De afgelopen tijd hebben veel inwoners van de verschillende wijken en dorpen meegedacht om tot een goed plan te komen. Er zijn twee drukbezochte inwonersbijeenkomsten geweest en er is een vragenlijst verspreid die door ruim 1300 inwoners is ingevuld. Ook hebben dorpsraden en wijkcomités en een denktank van betrokken organisatie en inwoners meegedacht. Dankzij deze inbreng hebben we een realistisch plan kunnen maken dat aansluit bij wat inwoners belangrijk vinden.”, aldus wethouder Geert Ritsema

Isoleren is de eerste stap

Voor het aardgasvrij maken van Edese woningen en gebouwen is 30 jaar uitgetrokken. De eerste stap voor veel woningen van vóór 1975 is isoleren. Dat zorgt voor energie- en geldbesparing en maakt de woning klaar voor de uiteindelijke overstap naar een duurzame energiebron. Daarom start de gemeente in wijken waar veel woningen van vóór 1975 staan: de Zeelheldenbuurt, Bloemenbuurt, De Steinen, Indische buurt, Vogelbuurt, Beatrixpark, De Laar, Halderbrink (Bennekom) en Wormshoef (Lunteren). De gemeente gaat inwoners in deze wijken actief benaderen en ondersteunen bij het isoleren van hun woning. Maar iedere inwoner en ondernemer die aan de slag wil met isolatie of een alternatief voor aardgas kan daarbij hulp krijgen.

Aardgasvrij als eindpunt

Mensen met een goed geïsoleerde woning kunnen al overstappen op een (hybride) warmtepomp op een moment dat het hen uitkomt. Dat geldt voor veel woningen in de Rietkampen en Uitvindersbuurt. Voor Kernhem, De Burgen, de Kazerneterreinen en Enka behoren zowel een warmtenet als warmtepomp nog tot de mogelijkheden. Voor het centrum ligt een gebiedsgerichte aanpak voor de hand vanwege de grote diversiteit aan gebouwen en de bouwdichtheid. Dat geldt ook voor de bedrijventerreinen. In de overige wijken en de dorpen stimuleert de gemeente zoveel mogelijk (buurt)initiatieven van inwoners. Voor woningen die moeilijk zijn te isoleren, zoals monumenten, komt op termijn mogelijk groen gas of waterstofgas beschikbaar.

“De warmtetransitie is in Ede al volop aan de gang. Zo wordt er al een warmtenet aangelegd en zijn inwoners en ondernemers flink aan de slag met het isoleren van hun woning of gebouw. Inwoners die meedachten bij het opstellen van de Transitievisie Warmte geven aan dat ze rekenen op hulp van de gemeente. Daarom starten we met het actief ondersteunen van inwoners in wijken waar huizen slecht geïsoleerd zijn. Daarnaast breiden we de bestaande faciliteiten (energieloket, energieadviezen, inkoopacties) verder uit om onze inwoners en ondernemers verder te helpen.”, aldus wethouder Geert Ritsema.

Gemeenteraad besluit

De Transitievisie Warmte is door het college aangeboden aan de gemeenteraad en wordt besproken in de vergadering van 25 november. Tijdens de vergadering van 9 december neemt de raad een besluit. Deze vergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken via ede.raadsinformatie.nl.

Zelf aan de slag

De gemeente gaat inwoners vanaf 2022 stap voor stap informeren hoe ze zelf aan de slag kunnen gaan met het isoleren en aardgasvrij maken van hun woning. Voor meer informatie kunnen inwoners nu al terecht op www.ede-natuurlijk.nl/aardgasvrij.