Ruim 70 nieuwe woningen voor Lunteren

In het gebied de Hulakker, ten westen van Lunteren, worden de komende jaren ruim 70 nieuwe woningen gebouwd. In de nieuwe wijk komen koop- en huurwoningen voor alle doelgroepen, zoals starters, gezinnen, singles en ouderen. De wijk krijgt een groene opzet en de woningen krijgen 100% duurzame energie en warmte. Wethouder Peter de Pater (ruimtelijke ontwikkeling) is blij met deze ontwikkeling: “De Hulakker wordt een nieuwe wijk met veel verschillende woningtypen die goed aansluit bij het dorpse karakter van Lunteren. Dat noem ik een aanwinst. Ik hoop dat de bewoners van Lunteren er ook zo over denken!”

Van het totaal aantal woningen is 26% sociale huurwoningen, 28% betaalbare koopwoningen en de overige woningen vrije sector koopwoningen. Met deze woningverdeling zorgt het plan voor veel nieuwe woningen in Lunteren in verschillende prijsklassen wat bijdraagt aan een gezonde en toegankelijke woningmarkt.

Groene wijk

De woningen worden geplaatst met behoud van de aanwezige (historische) bomenrijen en houtsingels. De wijk krijgt een groene zone langs de Westzoom en tussen het noordelijk en het zuidelijk deel komt een open, groene ruimte die ook geschikt is voor waterberging. Dat biedt kansen voor vogels, zoogdieren en insecten. Het groen is in Hulakker duidelijk zichtbaar. Dat is prettig, want uitzicht op groen is goed voor de gezondheid en zorgt voor een fijn leefklimaat.

Zowel voor de woningen als voor de aanleg en inrichting van de openbare ruimte zal gebruik worden gemaakt van duurzame materialen. De woningen worden verwarmd met een warmtepomp en elektriciteit komt van zonnepanelen en voldoen daarmee aan de laatste richtlijnen voor energiegebruik. Heijmans Huizen B.V. bouwt samen met Dro Dun Projecten B.V. de woningen op de Hulakker.

Planning

In de komende periode worden de benodigde onderzoeken gedaan, werkt de stedenbouwkundige de verkaveling verder uit en gaat een architect de woningen ontwerpen. Vervolgens moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De procedure hiervoor start medio 2021. Op zijn vroegst in 2022 gaat de schop de grond in, om te starten met de bouw van de woningen.

Informatieavond

Om te horen hoe bewoners van Lunteren, en andere geïnteresseerden, denken over deze ontwikkeling worden er op maandagavond 21 december drie online informatiesessies georganiseerd. Op deze manier worden de groepen niet te groot en kunnen alle vragen beantwoord worden. Aanmelden voor de digitale informatieavond kan via: www.ede.nl/hulakker

Naar overzicht