Ruimte voor Ede

De gemeente zet de komende vier jaar in op; ‘Prettig wonen en leven in Ede’, ‘Duurzaamheid & natuur’ en ‘Food, Landbouw en WFC’. Dit en meer staat in het convenant 'Ruimte voor Ede' van de vijf partijen. Om deze ambities uit te werken en stappen te maken is geld nodig. Het college van B&W heeft een eerste voorzet gedaan en bedragen genoemd die nodig zijn om de ambities te realiseren. Dit wordt de komende maanden, in aanloop naar de begroting, verder uitgewerkt en concreet gemaakt.

Wethouder financiën Leon Meijer: “In het convenant staan een aantal belangrijke thema’s waar we de komende jaren als gemeente samen met inwoners, ondernemers, instellingen en andere partners aan gaan werken. Zo vinden we het belangrijk dat iedereen in Ede prettig kan wonen en leven, dat we daarbij denken een de natuur en een duurzame toekomst, maar ook aan gezondheid en voeding. Dat kost geld. Daarom hebben we gekeken naar de financiële mogelijkheden om de komende jaren aan deze ambities te werken. We zijn tot eerste globale bedragen gekomen die we de komende maanden verder gaan uitwerken. Ondertussen hebben we ook te maken met een groeiend tekort op onze taken binnen het Sociaal Domein. Daar zijn we hard bezig om taken efficiënter en daarmee goedkoper te organiseren. Op die manier kunnen we komende jaren blijven werken aan een sociaal en economisch sterk Ede en blijven we financieel gezond.”

Bedragen per thema/ambitie

  • Prettig wonen en leven tussen de € 2,7 en € 4,6 miljoen
  • Duurzaamheid & Natuur tussen de € 1,7 en € 2,3 miljoen
  • Food, Landbouw en WFC tussen de 1,7 en € 2,4 miljoen

Deze bedragen zijn vooralsnog een inschatting. De komende maanden vindt er per thema een uitwerking plaats en worden deze bedragen concreter.

Nieuw college van B&W

Het college is nu ruim een maand op weg. Zij gaan de komende vier jaar, samen met partners in Ede, werken aan de ambities die zijn verwoord in het bestuursconvenant. Daar is geld voor nodig. Hoeveel precies, dat wordt de komende maanden uitgerekend en is bij de begroting in november bekend.

Meerjarenbeleidsvisie

Op 5 juli wordt de meerjarenbeleidsvisie samen met de bedragen per thema besproken in de gemeenteraad. In deze visie staat een actualisatie van de financiën van de gemeente Ede. Het document is het kader voor het opstellen van de begroting die in oktober/november in de gemeenteraad komt. Bij de begroting wordt een besluit genomen op hoeveel geld er de komende jaren naar de diverse thema’s binnen de gemeente gaat.

Naar overzicht