SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA presenteren bestuursakkoord

Samen thuis, Samen leven en Samen verder. Dat zijn de uitgangspunten in het bestuursakkoord dat  SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA vandaag presenteren. In het akkoord staan de plannen voor Ede van de coalitiepartijen voor de komende vier jaar.

De vijf fracties vinden het belangrijk dat Ede vooruit blijft kijken. Ede is al heel prettig om te wonen, werken en leven. Dat willen ze behouden en ook doorgeven aan volgende generaties.

Samen Thuis

De partijen willen dat Ede aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en verblijven, zodat iedereen zich thuis kan voelen. Iedere wethouder wordt ambassadeur van een dorp of wijk om zo de verbinding tussen inwoners en bestuur te versterken. Ede groeit tot 2040 met 11.000 tot 15.000 woningen. Nieuwe woningen moeten beter aansluiten bij de behoefte van inwoners, zoals jongeren, ouderen en mensen met een zorgvraag. Dertig procent van de nieuwbouw moet sociale huurwoningen zijn. Waar mogelijk krijgen inwoners van de gemeente Ede voorsprong bij toewijzing van woningen. De coalitie zet in op veiligheid en het verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte.

Samen Leven

De coalitie investeert in bestaanszekerheid, de sociale basis en een gezonde leefomgeving. Gezondheidskansen zijn niet voor iedereen gelijk. Daarom ligt in de plannen de focus op preventie, het proberen te voorkomen van gezondheidsproblemen. Dit geldt voor zowel jong als oud. Bij de sociale taken (werk, inkomen, zorg en welzijn) geldt dat de gemeente daar is waar het gebeurt: bijvoorbeeld op scholen of de werkvloer om jongeren aan een baan te helpen. In de wijken en dorpen werken we samen met buurt- en wijkcentra en belangenverenigingen.
Ede blijft zich profileren als Foodgemeente en stimuleert daarmee de economie en werkgelegenheid. Het Food Innovation District vormt samen met het World Food Center Experience straks het hart van de kennisintensieve agro & food sector.
Maar ook ontspanning is belangrijk voor gezondheid en verbinding. Sport, cultuur, evenementen en recreatie. Het zijn essentiĆ«le basisvoorzieningen die de gemeente ondersteunt en belangrijk vindt en ook wil laten meegroeien met de groei van Ede.  

Samen Verder

Veel impact heeft de uitdagende en complexe opgave om de balans van de natuur te herstellen. De coalitie onderschrijft de landelijke doelen en spant zich in om de stikstofuitstoot te verlagen, de waterkwaliteit te verbeteren, de CO2 uitstoot te verminderen en de biodiversiteit te herstellen. Daarbij is aandacht voor behoud en versterking van het unieke Edese landschap en de natuur.
De coalitie maakt zich hard om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarbij sluit zij aan bij de landelijke ambitie van 60% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Het energiecluster A12-A30 moet minimaal 22 MW aan windenergie opwekken. Zonnepanelen zien de partijen het liefst op daken.

Betrouwbare Overheid

Ede verdient een bestuur dat lef heeft om de maatschappelijke opgaven op te pakken en werkt vanuit vertrouwen. De gemeente is een betrouwbare partner. Dit betekent bereikbaar, aanspreekbaar en toegankelijk voor elke Edenaar.

Financiƫn

Ede heeft forse ambities om de voorzienen groei de komende jaren in goede banen te leiden. Die kunnen maar deels uit de op dit moment beschikbare middelen gefinancierd worden. Extra financiering vanuit rijk en provincie is daarom een randvoorwaarde. Ede is daarover in gesprek met overheden.

Het bestuursakkoord leest u hier (pdf, 1 MB).