Skaters geven startsein voor uitvoering Sportakkoord

Met een spectaculaire sprong geven skaters het startsein voor uitvoering van het Sportakkoord in de gemeente Ede. Op de skatebaan op Sportpark Peppelensteeg wordt woensdag 6 november door verschillende partijen het akkoord getekend dat tot stand is gekomen in samenspraak met diverse organisaties uit de sport, zorg en onderwijs.

Met een spectaculaire sprong geven skaters het startsein voor uitvoering van het Sportakkoord in de gemeente Ede. Op de skatebaan op Sportpark Peppelensteeg wordt woensdag 6 november door verschillende partijen het akkoord getekend dat tot stand is gekomen in samenspraak met diverse organisaties uit de sport, zorg en onderwijs.

Volwassenen werken in klaslokaal aan sportakkoord

Méér mensen een leven lang laten genieten van sport en bewegen. Dát is het hoofddoel van het Sportakkoord in Ede. Op een manier die op dat moment past in iemands leven. Bij een club, met een groepje vrienden of op eigen houtje. Op vaste tijden, wanneer het uitkomt of alleen als de zon schijnt.

In navolging op het Nationaal Sportakkoord en het Gelders Sportakkoord is een lokaal akkoord afgesloten waarmee sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente gezamenlijk sport en bewegen voor iedere inwoner in Ede aantrekkelijk en toegankelijk maken. Niemand uitgezonderd, nu en in de toekomst.

Hoewel mensen de komende tien jaar naar verwachting evenveel blijven sporten, zal de manier waarop ze dat doen veranderen. Gezamenlijk inspelen op de veranderingen en ontwikkelingen in de samenleving is van groot belang. Daarom heeft een groot aantal partijen de ambities geformuleerd waar de schouders onder worden gezet: het Edese Sportakkoord.

De ambities zijn uitgewerkt in concrete ideeën en acties waar mensen en verenigingen het liefst nog vandaag mee aan de slag gaan. De winst van dit akkoord is dat de geformuleerde ambities gedeeld worden door professionals en vrijwilligers uit sport, onderwijs, zorg, gezondheid en welzijn.

In de zomer van 2019 besloten de gemeente Ede en Sportservice Ede om met een eigen invulling aan te sluiten bij het Nationale Sportakkoord. Sportservice Ede, de gemeente Ede en Sportforum (de koepelorganisatie van de Edese sportverenigingen) hebben samen met sportformateur Nanette Hagedoorn als werkgroep het proces ingericht. De belangrijkste thema’s en stakeholders zijn in beeld gebracht.

Er is een grote betrokkenheid bij sport en bewegen in Ede, dat bleek tijdens de goed bezochte bijeenkomsten waar tientallen mensen - vanuit persoonlijke of professionele betrokkenheid - bereid waren om een gezamenlijke koers uit te zetten. Dit akkoord is de uitkomst van alle inbreng voor, tijdens en na deze sessies in september en oktober 2019.

De handtekeningen onder het Sportakkoord zijn de eerste stap om de beloftes waar te maken. Wie zijn handtekening heeft gezet, zegt hiermee actief en naar vermogen bij te dragen aan het verwezenlijken van de ambities. De één doet dat met de uitvoering van een activiteit, de ander door mee te denken in het proces. Alle bijdragen, groot en klein in de vorm van persoonlijke inzet, beschikbaar stellen van faciliteiten, advies, materialen en middelen is welkom.

Naar overzicht