Stedelijke Cultuurregio Ede-Wageningen werkt samen aan levendige cultuursector

Samen werken aan een levendige, aantrekkelijke en toekomstbestendige cultuursector. Dat is het doel van de Samenwerkingsagenda Stedelijke Cultuurregio Ede-Wageningen.

Ede en Wageningen werken in ieder geval samen aan de volgende vier onderwerpen:

  1. Verbeteren van het festivalklimaat; onder andere door het ontwikkelen een stimuleringsregeling voor festivals;
  2. Werken aan culturele hotspots;
  3. Werken aan uitwisseling, samenwerking en verdieping van cultuureducatie;
  4. We geven ruimte aan Urban Arts, nieuwe crossovers en andere uitdrukkingsvormen van jongere generaties.

Ontspannen, ontmoeten en ontdekken

Hester Veltman, wethouder Cultuur gemeente Ede: “Goede culturele voorzieningen zorgen ervoor dat onze inwoners kunnen ontspannen, elkaar kunnen ontmoeten en hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. We hebben een mooie basis in huis en zijn trots op onze makers, festivals en instellingen. Op een aantal onderwerpen gaan we de komende jaren stappen zetten om ons aanbod te versterken. De coronacrisis heeft een behoorlijke impact op de culturele sector en laat ons nog eens zien dat samen optrekken belangrijk is.”

Anne Janssen, wethouder cultuur gemeente Wageningen sluit zich hier bij aan. ”Het bundelen van de krachten, zowel door makers, culturele instellingen als op bestuurlijk gebied, creëert een enorme meerwaarde. Het resultaat is een sterke culturele regio, die groeit en bloeit door de kracht die uitgaat van creatieve mensen en bedrijven.”

Aantrekkingskracht

Culturele voorzieningen dragen ook bij aan de aantrekkingskracht van de regio voor inwoners, bedrijven en kennisinstellingen. Door samen in te zetten op een aantrekkelijker cultureel aanbod, willen we als Ede en Wageningen bijdragen aan de ambities van Foodvalley 2030. Eén van de randvoorwaarden om de ambities uit dit programma te realiseren, is het creëren van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Goede culturele voorzieningen dragen daaraan bij. 

Hoe zijn we hier gekomen?

In 2018 kozen de gemeenten Ede en Wageningen ervoor om in te gaan op de open uitnodiging van de minister van cultuur om een cultuurprofiel voor de regio Ede-Wageningen te ontwikkelen. In het profiel staan de culturele kenmerken en ambities van de regio beschreven. Dit is een eerste stap geweest in culturele samenwerking tussen de gemeenten Ede en Wageningen. Het heeft er ook voor gezorgd dat we zijn aangehaakt op het rijksbeleid waarbij er de dialoog wordt gezocht met cultuurregio’s.
Eén van de eerste resultaten van de nauwere samenwerking is de proeftuin Ede-Wageningen geweest. Daarin is succesvol geëxperimenteerd met samenwerking tussen partijen uit cultuur, onderwijs en food in Ede en Wageningen. Met deze samenwerkingsagenda en de verrichte verkenning zijn wij als regio goed gepositioneerd als er vanuit landelijk beleid weer nieuwe kansen voordoen, zoals bijvoorbeeld bij een vervolg op de regionale proeftuinen.

Naar overzicht