Sterke groei Ede door geboorten

In 2022 groeide het aantal inwoners in Ede met 1.920 tot een aantal van 121.906 inwoners. Deze groei heeft vooral te maken met het hoge aantal geboren baby’s in Ede. In vergelijking met de andere 100.000+ steden bezet Ede hiermee een tweede plek, na Almere. De bevolkingsgroei in Ede is daarnaast toe te schrijven aan een aantal verhuizingen en een positief migratiesaldo. Dat laatste heeft voor het grootste deel betrekking op de opvang van Oekraïners in de gemeente.

Uit onderzoek blijkt daarnaast dat Edenaren voor elkaar klaar staan. Bijna iedereen zou bij iemand terecht kunnen als hij/zij hulp nodig heeft bij klusjes in en om het huis en bij hulp in de huishouding bij ziekte of hulpbehoevendheid. Daarnaast is er een zeer positief beeld bij Ede als gebied, waarbij met name het landschap in het buitengebied als aantrekkelijk wordt ervaren. Ook is er grote tevredenheid over de bereikbaarheid van Ede centrum per fiets en over de fietspaden/fietsroutes van en naar hun eigen buurt.