Stichting Ede Marketing opgericht

In de concurrentie met andere gebieden is het steeds belangrijker om goed zichtbaar en aantrekkelijk te zijn voor inwoners, bezoekers, studenten en bedrijven. Door middel van citymarketing wil de gemeente het leefklimaat van Ede bevorderen en de zichtbaarheid en het imago van het gebied verbeteren. Het college van B en W heeft vandaag ingestemd met de oprichting van de Stichting Ede Marketing om aan deze doelstellingen invulling te geven.

Burgemeester René Verhulst: “Ede marketing is nodig. Ede groeit en is in concurrentie met andere steden om toeristen binnen te halen, bedrijven te werven en nieuwe inwoners te trekken. We hebben ervoor gekozen om de stichting los te koppelen van de gemeente. Dit onder andere om de nieuwe organisatie kansen te geven om nauw samen te werken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.”

De stichting heeft als doel om Ede een stukje aantrekkelijker te maken. Zij wil dit onder meer bereiken door meer promotie te maken rond onder andere het toeristische en culturele aanbod van de gemeente Ede en het invullen van het gastheerschapfunctie voor de stad Ede en de omliggende dorpen. Daarnaast is de Stichting Ede Marketing aanspreekpunt voor evenement organisatoren en aanjager van activiteiten die bijdragen aan de profilering van Ede.

Bestuur

Het bestuur van Ede marketing wordt gevormd door een groep betrokken Edenaren, die ieder vanuit hun bestaande werk of andere activiteiten actief betrokken zijn bij de Edese samenleving. Op dit moment bestaat het bestuur uit mevrouw Mirjam Bink (voorzitter), mevrouw Lilyan van de Beek en de heren Victor Brinkhorst en Herman Prangsma.

Besluitvorming

De gemeenteraad wordt gevraagd hun wensen en bedenkingen op de oprichting van de stichting kenbaar te maken.

Naar overzicht