Subsidie voor activiteiten die zich richten op diversiteit en inclusie

De gemeente Ede heeft sinds kort een nieuwe subsidieregeling voor activiteiten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. "Dat is belangrijk omdat we als Ede een gemeente willen zijn, waar iedereen zich thuis voelt, mee doet en zich veilig voelt", aldus wethouder Hester Veltman (inclusie).

Inwoners van Ede kunnen vanuit de nieuwe regeling een subsidie aanvragen voor activiteiten die  bijdragen aan een diversiteit en een inclusieve samenleving. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan initiatieven die verschillende groepen met elkaar en met elkaars belevingswereld in aanraking brengen. Ook activiteiten die de zichtbaarheid en de sociale acceptatie van groepen mensen verhoogt, komen voor een bijdrage uit de subsidieregeling in aanmerking. Per aanvraag is maximaal €5.000 subsidie mogelijk. Voor 2022 heeft de gemeente een bedrag van €50.000 voor de subsidieregeling beschikbaar gesteld. 

Meer informatie over de subsidie, de vooraarden en het aanvragen is te vinden via www.ede.nl/subsidiediversiteit.