Subsidieregeling Groene daken

De gemeente Ede heeft een subsidieregeling vastgesteld voor de aankoop van groene daken. De Subsidieregeling Groene Daken Ede is beschikbaar per 1 december 2021 en er wordt per aanvraag een maximum van €750 aan subsidie uitgekeerd. De regeling is bedoeld om de aanleg van groene daken binnen de gemeente te stimuleren en hiermee de gemeente beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat.

Per aanvraag kan er maximaal €750 worden aangevraagd voor 37,5m2 dak. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden vanaf 1 december op www.ede-natuurlijk.nl. Hier staat ook meer informatie over het belang en voordeel van groene daken. De subsidie is enkel beschikbaar voor natuurlijke personen en hierbij geldt op is op.

Informatieavond

Bewoners kunnen meer informatie over het nut van groene daken en hoe deze het best kunnen worden aangelegd ontvangen op een informatieavond medio januari 2022. Houd de website www.ede-natuurlijk.nl en sociale kanalen van de gemeente Ede in de gaten voor meer informatie.

Programma Klimaatadaptatie

Dit jaar is de gemeente gestart met de uitvoering van het programma klimaatadaptatie. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan ambities zoals het verminderen van hittestress, opvangen van hemelwater, beschermen van biodiversiteit, toevoegen van groen in het stedelijk gebied en het faciliteren van de energietransitie. Eén van de fysieke maatregelen om een bijdrage te leveren aan deze ambities zijn groene daken. In het programma klimaatadaptatie is de ambitie vastgesteld om inwoners bewust te maken van de risico’s van klimaatverandering en actieve inwoners toegang te geven tot middelen om klimaatadaptief te kunnen handelen. Met het instellen van de subsidieregeling voor groene daken wil de gemeente hierin stimuleren.