Vanaf 2022 weer subsidie voor oud papier

Vanaf komend jaar kunnen bewonerscommissies, verenigingen en stichtingen weer subsidie ontvangen voor ingezameld oud papier en karton. Ze moeten dan wel minimaal 10 ton oud papier en karton per jaar inzamelen.

Vanwege een zeer lage oud papierprijs en oplopende transportkosten was het in 2020 en 2021 voor de gemeente niet mogelijk om subsidie te verlenen. De oplopende oud papierprijs en nieuwe contractafspraken maken het inmiddels mogelijk om weer subsidie te verstrekken.

Variabele subsidie

De subsidie wordt bepaald aan de hand van de oudpapierprijs en de kosten voor transport en administratie. Omdat de opbrengsten over het jaar variƫren zal ook de subsidie variƫren. Aan het eind van het jaar wordt de gemiddelde maandprijs bepaald. Het subsidiebedrag is de gemiddelde maandprijs minus de kosten voor transport en administratie.

Aanmelden

Bewonerscommissies, verenigingen en stichtingen kunnen zich vanaf 14 december opnieuw aanmelden via het subsidieformulier op www.ede.nl/subsidies. In overleg met ACV en afvalverwerkingsbedrijf Remondis wordt bepaald waar containers worden geplaatst en hoe vaak die worden geleegd. Een container wordt niet vaker dan 48 keer per jaar geleegd. Zo houden we de transportkosten in de hand.