Vertraging ondergronds brengen hoogspanningslijn Ede

Vertraging ondergronds brengen hoogspanningslijn Ede

Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn boven Ede loopt vertraging op. Netbeheerder Liander en de gemeente Ede onderzoeken momenteel of werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van het stroomnet in Ede-west gecombineerd kunnen worden met het ondergronds brengen van de hoogspanningskabel. Hoeveel vertraging dit precies oplevert is nu nog niet bekend.

Transformatorstations

De vraag naar elektriciteit groeit. Ook wordt er steeds meer stroom terug geleverd aan het net. Daarom wordt het stroomnet uitgebreid. Eén van de uit te breiden transformatorstations staat vlakbij Landgoed Kernhem. De kabels van en naar dit station liggen vlakbij de beoogde nieuwe ondergrondse kabel voor de hoogspanningslijn. Liander en de gemeente Ede onderzoeken nu hoe deze werkzaamheden op elkaar afgestemd en mogelijk zelfs gecombineerd kunnen worden. Het doel is tijdens het werk zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte om te gaan en de werkzaamheden met zo weinig mogelijk hinder en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit te voeren.

Lang gekoesterde wens

Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn is een lang gekoesterde wens in Ede. We balen er dan ook van dat we vertraging oplopen.’’

Tracéstudie

De start van de werkzaamheden stond gepland voor het voorjaar 2022. Liander heeft de aanbesteding stop gezet en verricht nu een tracéstudie. Liander en de gemeente verwachten dit voorjaar meer te weten over de planning en de duur van de vertraging.