Vrijwilligers leveren schat aan informatie over natuur De Hindekamp

Vrijwilligers van de vereniging van veldbiologen KNNV uit Wageningen hebben de natuur in het landbouwgebied De Hindekamp op De Ginkel in Ede geïnventariseerd. Hun bevindingen zijn gebundeld in een uitgebreid rapport dat aan wethouder Van der Schans (natuur) is overhandigd.

Vlinderdas

In het gebied  tussen bos en heide – ook wel bekend als VlinderDas, naar een groot natuurproject in het gebied eind vorige eeuw – wordt al sinds de Middeleeuwen landbouw bedreven. Het gebied is uniek omdat het relatief nat is op de verder droge Veluwe.

Inventarisatie

De vrijwilligers inventariseerden De Hindekamp in 2019 op vaatplanten, mossen, korstmossen, paddenstoelen, broedvogels, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, nachtvlinders, vleermuizen, slakken, kevers en zoogdieren. De rapportage hierover is recent afgerond en kan grotendeels vergeleken worden met een eerdere inventarisatie uit 2007/08.

Stabiel

Uit het rapport kan de conclusie worden getrokken dat de natuur in het gebied relatief stabiel is. Sommige soorten doen het zelfs ronduit goed, zoals de bos- en struweelvogels. Aandachtspunten zijn er ook, de waterkwaliteit in het gebied kan bijvoorbeeld nog verbeteren. Ook doen de onderzoekers aanbevelingen om het beheer te verbeteren.

Monnikenwerk

Wethouder Jan Pieter van der Schans is blij met het onderzoek. ,,Het is monnikenwerk geweest. Vrijwilligers zijn soms letterlijk op hun knieën door het gebied gegaan om alles wat er groeit en leeft in kaart te brengen. Dat levert ons unieke, gedetailleerde en daarmee zeer waardevolle informatie op.’’

Gebiedsproces

De aanbevelingen wil de gemeente waar mogelijk verwerken in de plannen die nu gemaakt worden in het gebiedsproces De Ginkel. Van der Schans: ,,Dit onderzoek toont aan dat dit gebied uniek is. Dat moeten koesteren. Ik ben ervan overtuigd dat de natuurpotentie van De Hindekamp nog groter is.’’

Naar overzicht