Zoekgebieden naar windmolens vragen meer tijd

De procedure om zoekgebieden voor windmolens vast te stellen vergt meer tijd. Dit heeft te maken met ontwikkelingen in wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de Provincie die van invloed zijn. Wethouder energietransitie Arnold Versteeg: “We hebben duidelijkheid nodig om de volgende stappen te zetten. Ik hoop dat Rijk en Provincie snel duidelijkheid kunnen geven, zodat wij door kunnen gaan met de gemeentelijke ambitie op het gebied van duurzaamheid.”

Ontwikkelingen

Het Rijk is bezig om nieuwe, landelijke normen voor windmolens op te stellen. Dit najaar verwacht de gemeente hier meer duidelijkheid over. Deze nieuwe normen kunnen van invloed zijn op de eerder aangewezen zoekgebieden. Ondertussen kan ook de beleidsontwikkeling vanuit de provincie Gelderland nog effect hebben.

Vervolg

De extra tijd geeft het college de mogelijkheid om de ontwikkelingen mee te wegen in het besluit rondom de eerder aangewezen 19 zoekgebieden.

Wethouder energietransitie Arnold Versteeg geeft als toelichting: “Het college wil een zorgvuldig proces doorlopen richting de zoekgebieden. Nu duidelijk is geworden dat deze ontwikkelingen een rol kunnen gaan spelen, hebben we net even wat meer tijd nodig. Het college blijft bij haar ambities op het gebied van de energietransitie.”