Zoektocht naar aardwarmte in Ede

Een samenwerkingsverband van twee bedrijven wil onderzoeken of er in Ede aardwarmte is te winnen. Daartoe hebben deze bedrijven in 2018 een opsporingsvergunning aardwarmte aangevraagd bij de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Een samenwerkingsverband van twee bedrijven wil onderzoeken of er in Ede aardwarmte is te winnen. Daartoe hebben deze bedrijven in 2018 een opsporingsvergunning aardwarmte aangevraagd bij de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De minister heeft begin 2019 aan de provincie Gelderland en de gemeente Ede gevraagd advies uit te brengen over deze aanvraag.

Wat is aardwarmte?

Voor aardwarmte of geothermie wordt warm water uit een dieper gelegen aardlaag omhoog gepompt. Deze duurzame warmte kan voor diverse toepassingen worden ingezet. Wethouder Lex Hoefsloot: “Aardwarmte is in principe een goed en duurzaam alternatief voor aardgas. Ik ben daarom erg benieuwd wat het onderzoek oplevert. Bij onze advisering aan de minister zullen wij vooral kijken naar de belangen van de Edese samenleving en de impact op de omgeving.”

Onderzoek

Het onderzoek, dat waarschijnlijk tot 2021 duurt, moet uitwijzen of het mogelijk is om in de gemeente Ede aardwarmte te winnen. De initiatiefnemers willen in 2021 een proefboring gaan doen, die ongeveer een half jaar gaat duren. De initiatiefnemers hebben op dit moment nog geen locatie voor de proefboring gevonden.

Adviesgemeente

Een zogenaamde opsporingsvergunning wordt afgegeven door het ministerie van EZK. De gemeente geeft hierover advies. Voordat de gemeente dit doet wil zij zich eerst goed laten informeren over aardwarmte-winning. Het gaat dan vooral om het belang van veiligheid, natuur en milieu . De gemeente verwacht het advies voor de zomer te kunnen uitbrengen.

Verdere procedure

Als de opsporingsvergunning is verleend zullen de initiatiefnemers nader onderzoek gaan doen, o.a. naar een geschikte boorlocatie. Dit onderzoek zal waarschijnlijk 3 - 5 jaar duren. Als een concrete boorlocatie is gevonden dan moeten de initiatiefnemers een omgevingsvergunning bij het ministerie van EZK aanvragen voor een proefboring. Ook daarover adviseert de gemeente.

Naar overzicht