Zonnevelden in voorbereiding

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de selectie van 3 grote zonnevelden in de gemeente Ede. Deze zonnevelden zijn samen 22 hectare (netto) groot en liggen verspreid over Ede. De initiatiefnemers van de zonnevelden krijgen groen licht om hun plannen verder te ontwikkelen. Daarbij zullen zij de omgeving betrekken en wordt nauwkeurig gekeken naar een goede inpassing.

Wethouder Lex Hoefsloot: “Deze 3 projecten zijn de uitkomst van de selectieprocedure die we begin dit jaar uitgeschreven hebben. Er was nog een vierde indiener, maar die had geen contract kunnen regelen met de grondeigenaar, dan houdt het natuurlijk op.”

Beoordeling

De inzendingen zijn onder meer beoordeeld aan de hand van de criteria uit de wind en zonnewijzer, die de gemeente eerder opstelde. Hierin staan spelregels voor het ontwikkelen van wind en zon energieprojecten.

Participatie

Ook zijn de inzendingen beoordeeld op de mogelijkheid voor omwonenden en andere Edenaren om te participeren. Bij dit laatste gaat het zowel om meedenken met de plannen als delen in de financiële opbrengst van de zonnevelden. De gemeente streeft er naar dat de omgeving voor de helft eigenaar wordt of voor de helft deelt in de opbrengsten. Wethouder Lex Hoefsloot: “Wij hechten belang aan lokaal eigenaarschap. Niet alleen van het project, maar op lange termijn ook van de grond als de zonnepanelen er uiteindelijk weer af gehaald worden.”

Locaties

De zonnevelden liggen op de locaties Wolfsdijk in Ede, Blaakweg in Harskamp en Lange Rijnsteeg in Bennekom. De Wolfsdijk heeft Tomorrow Energy als initiatiefnemer, met een omvang van 3,3 hectare. De Blaakweg en de Lange Rijnsteeg worden beiden door Solarcentury ontwikkeld en zijn respectievelijk 7,7 en 11,1 hectare groot. 

Initatiefnemers

Pieter Biewenga en Martijn van der Veen van Solarcentury geven in een reactie aan: “Solarcentury is verheugd om bij te dragen aan de doelstellingen voor verduurzaming binnen de Gemeente Ede. Deze zonneparken hebben oog voor biodiversiteit en bieden plaats aan natuurbeleving en multi-ruimtegebruik. Belangstellenden kunnen uiteraard mee-investeren in de lokaal opgewekte schone stroom uit deze zonneparken.”

Vanuit Tomorrow Energy vertelt Roche van Velthoven: "Als Tomorrow Energy Development zijn wij zeer verheugd met de kans die wij krijgen van de gemeente Ede om samen met hen en de omwonenden de gemeente Ede te helpen verduurzamen."

Regierol

De ervaring met de selectieprocedure voor grote zonnevelden leert dat de ontwikkeling van zonnevelden zeer weerbarstig is. De procedure heeft slechts drie initiatieven opgeleverd voor in totaal 22 hectare, terwijl de gemeentelijke doelstelling minimaal 40 hectare is. De gemeente zal daarom een meer actieve regierol nemen om een goede invulling te geven aan de noodzaak van zonnevelden. Wind- en zonne-energie zijn vooralsnog de enig haalbare duurzame energievormen die we hebben. Daarom zal Ede hier de komende jaren op blijven inzetten zodat we in 2050 klimaatneutraal zijn.

Naar overzicht