Cultuurhistorische Waardenkaart

Cultuurhistorie geeft inhoud aan onze sociale identiteit en karakteriseert een gebied of plek. Denk bijvoorbeeld aan een historisch kerkgebouw, een open akkergebied (eng) of een eeuwenoude bomenlaan. Investeren in cultuurhistorie betekent dat onze geschiedenis en identiteit blijft bestaan en zichtbaar blijft.

Wij hebben in gemeente Ede de cultuurhistorische waarden in kaart gebracht. De kaarten zijn opgesteld vanuit het RAAP-rapport 2500. U kunt ze hieronder per thema downloaden en bekijken. Daarnaast bieden we u de kaarten (deels) digitaal aan via de webapplicatie Edeopdekaart.