Beschermd wonen

  • U heeft ernstige problemen op meerdere levensgebieden door een psychiatrische aandoening. U heeft over uw psychische klachten contact gehad met uw huisarts.
  • Andere ondersteuning is niet voldoende. Bijvoorbeeld door vrijwilligers of mantelzorgers, een sociaal team, ambulante begeleiding, wonen met begeleiding of een GGZ-arrangement.
  • Dan kunt u misschien beschermd wonen aanvragen. Dat is begeleiding in een veilige woonomgeving.