Onderwijs tijdens coronacrisis

  • De basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs zijn weer volledig open.
  • De buitenschoolse opvang (bso) is open.
  • De middelbare scholen zijn sinds 31 mei volledig open.
  • Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zijn open.
  • Is er sprake van een urgente situatie met kinderen in een kwetsbaar gezin? Of is er sprake van (veiligheids)risico’s? Bel ons dan op 14 0318.