Onderwijs tijdens coronacrisis

  • Sinds maandag 8 februari zijn de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open.
  • De buitenschoolse opvang (bso) is open sinds 19 april.
  • De middelbare scholen en middelbaar beroepsonderwijs zijn sinds 3 maart gedeeltelijk open.
  • Vanaf 26 april gaat het hoger onderwijs gedeeltelijk open.
  • Is er sprake van een urgente situatie met kinderen in een kwetsbaar gezin? Of is er sprake van (veiligheids)risico’s? Bel ons dan op 14 0318.