Recreatie en toerisme

De landelijke maatregelen staan op de website www.rijksoverheid.nl. Op de website van uw brancheorganisatie vindt u meer informatie over de maatregelen per bedrijfsgroep zoals www.khn.nl of www.hiswarecron.nl. Tot slot kunnen ondernemers zelf ook aanvullende maatregelen treffen. Hieronder een kort overzicht van de regels op het gebied van recreatie en toerisme.