Sporten tijdens coronacrisis

Er mag weer door iedereen gesport worden, zowel binnen als buiten.

Algemene richtlijnen

Kijk voor de algemene richtlijnen op de website van Rijksoverheid.

Hieronder kort de regels:

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden en kan de activiteit uitgevoerd worden zoals voorheen.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Buiten mogen maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn en binnen maximaal 100 personen, tenzij er sprake is van vaste zitplaats, reservering en gezondheidscheck, dan gelden er geen maximaal aantal bezoekers. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.
 • Voor evenementen geldt dat er rekening moet worden gehouden met aanvraagtermijnen van 6 tot 8 weken voorafgaand aan het evenement.

Voor sportaanbieders

Raadpleeg de website van het NOC*NSF voor de laatste informatie en hulpmiddelen.

 • De voorwaarden die het kabinet stelt bij de heropening van binnen- en buitensport zijn leidend. Deze voorwaarden kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid. Deze voorwaarden worden ook opgenomen in de noodverordening van de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).
 • De protocollen van NOC*NSF en de brancheorganisaties zijn een handreiking voor de uitwerking van de voorwaarden die het kabinet stelt. Daarnaast gelden er nog mogelijk aanvullende regels van de exploitant van de accommodatie.
 • Voor de exploitant is het belangrijk om te weten welke activiteiten u als aanbieder gaat organiseren. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met uw exploitant.
 • Vanaf 1 juli mag alle horeca weer geopend zijn. De horeca bij sportverenigingen moeten voldoen aan dezelfde richtlijnen als reguliere horeca. Dit zijn de richtlijnen van de Rijksoverheid en de lokale noodverordening.
 • De gemeente Ede stelt geen extra voorwaarden aan de heropening van de sport of de horeca. U hoeft uw protocol daarom niet te laten toetsen door de gemeente en u hoeft geen toestemming te vragen of melding te doen van het herstarten van uw activiteiten.

Vragen?

Sportservice Ede heeft een apart loket voor vragen rondom corona en sport. U kunt ze bereiken via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl.