Maatregelen aangescherpt

In de aanloop naar de zomer hebben we laten zien dat we het coronavirus konden terugdringen door ons te houden aan de maatregelen. Inmiddels heeft het coronavirus helaas teveel ruimte gekregen om zich weer te verspreiden.

Daarom zijn nieuwe strengere maatregelen afgekondigd in de persconferentie van 13 oktober 2020. De maatregelen gaan in op 14 oktober 22.00 uur en gelden de komende 4 weken. Over 2 weken wordt gekeken naar het effect van de maatregelen. We grijpen op die plaatsen in waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en strikter te handhaven.

We vragen u dringend u te houden aan deze maatregelen. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.