Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (coronacrisis)

  • Heeft u een bedrijf en zit u tijdelijk financieel in de knel vanwege het coronavirus? Dan kunt u de verlengde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen.
  • De Tozo heeft twee mogelijkheden: inkomenssteun en bedrijfskrediet. U kunt een van de twee aanvragen, of beide.
  • Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
  • De verlengde regeling Tozo 2 gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juni 2020 en loopt tot en met 30 september. Vanaf 1 oktober geldt een nieuwe regeling; Tozo 3. Zowel ondernemers die de eerste regeling aan hebben gevraagd als ondernemers die dat niet hebben gedaan, kunnen de tweede en/of derde regeling aanvragen. 
  • Heeft u al eerder Tozo 1 of 2 aangevraagd en ontvangen? Ook dan moet u Tozo 3 opnieuw aanvragen voordat u deze kunt ontvangen. U vult dan minder gegevens in omdat wij al gegevens van u hebben.
  • Wageningse ondernemers vragen deze regeling aan bij de gemeente Ede.
  • U kunt de regeling Tozo 2 aanvragen tot en met 30 september via de knop hieronder. Vanaf 1 oktober tot en met 30 juni 2021 kunt u Tozo 3 aanvragen. Aan Tozo3 zijn weer andere voorwaarden verbonden. Kijk daarvoor onder het kopje Tozo 3.
  • Het huidige formulier is alleen voor het aanvragen van Tozo 2. U kunt Tozo 3 pas vanaf 1 oktober aanvragen.
Vraag inkomensondersteuning aan Vraag bedrijfskrediet aan