Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, Tozo (coronacrisis)

  • Heeft u een bedrijf en zit u tijdelijk financieel in de knel vanwege het coronavirus? Dan kunt u de verlengde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen.
  • De Tozo heeft twee mogelijkheden: inkomenssteun en bedrijfskrediet. U kunt een van de twee aanvragen, of beide.
  • Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
  • Vanaf 1 juli 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen voor de maanden juli tot en met september 2021. In juli kunt u aanvragen voor juli, augustus en september. In de maand augustus kunt u aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021. In september 2021 kunt u de uitkering terugwerkend aanvragen vanaf 1 augustus 2021.
  • Heeft u al eerder Tozo 1, 2, 3 of 4 aangevraagd en ontvangen? Ook dan moet u Tozo 5 opnieuw aanvragen voordat u deze kunt ontvangen. U vult dan minder gegevens in omdat wij al gegevens van u hebben.
  • Wageningse ondernemers vragen deze regeling aan bij de gemeente Ede.
  • Lees ook de aandachtspunten voor Tozo-ontvangers.
Vraag inkomensondersteuning aan Vraag bedrijfskrediet aan